logo

Тест: Трети признак за еднаквост на триъгълници

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Два триъгълника са еднакви по трети признак, ако имат по съответно равни:
2
Коя двойка триъгълници са еднакви по трети признак съгласно данните от чертежите?
3
Вярно ли е твърдението, че два равностранни триъгълника са еднакви, ако страна от единия триъгълник е равна на страна от другия триъгълник?
4
На чертежа AC=DB. Кое от дадените условия трябва да е изпълнено, за да са еднакви ΔABC и ΔBAD по трети признак?
5
На чертежа MO=PO и MN=PN. Ако ∠MON=48°, на колко градуса е равен ∠MOP?
6
На чертежа ΔABC е равнобедрен (AC=BC) и OA=OB. От кои условия следва твърдението, че ΔAOC≅ΔBOC по трети признак?
7
На  чертежа MQ=NP и MN=QP. Ако  ∠MNP=95° и ∠MPQ=30° ,на колко градуса е равен ∠QMN?
8
На чертежа AM=BN и AN=BM. Ако ∠ANB=42° и ∠BAM=28°, на колко градуса е равен ∠ABM?
9
На чертежа OM=OQ и ON=OP. Кое от дадените условия трябва да е изпълнено, за да са еднакви ΔMNO и ΔQPO по трети признак?
10
На чертежа AC=A1C1 и BC=B1C1. Кое условие трябва да е изпълнено, за да са еднакви \Delta ABC и \Delta A1B1C1 по трети признак?
11
На чертежа точките А и В са от окръжността k(O, r), a точка М е такава, че MA=MB.
  • Вярно е, че:
12
На чертежа AB=DC и AD=BC. Кое твърдение НЕ е вярно?
13
На чертежа AD=DC=CB и AC=DB. Ако ∠ADM=75°, на колко градуса е равен ъгъл α?
14
На чертежа AC=BD и AD=BC. Ако ∠ADB=65° и ∠BOC=40° на колко градуса е равен ∠ABC?
15
На чертежа равните отсечки AB и CD се пресичат в точка M, като MA=MC.
  • Попълни пропуснатото.

Описание на теста

С този онлайн тест по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил формулировката и приложението на „Трети признак за еднаквост на триъгълници”. Успяваш ли бързо да откриеш съответно равните страни на триъгълниците, за да приложиш трети признак? Можеш ли да използваш трети признак в доказателство? Направи този онлайн тест без грешка и бъди сигурен, че си подготвен за отличен!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се