logo

Тест: Минало просто време. Past Simple Tense

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво е правилото за образуване на минало просто време?
2
Вярно ли е твърдението, че минало просто време показва действие, което е започнало и е завършило в миналото?
3
Вярно ли е, че към всеки глагол в минало просто време, независимо дали той е правилен или неправилен, се добавя окончанието ed ?
4
За да спрегнем неправилен глагол в минало просто време:
5
Глаголът to do е неправилен. Коя е неговата форма за минало просто време?
6
В кои от следните случаи използваме Past Simple Tense?
7
Подреди думите така, че да получиш правилен словоред.
8
Вярно ли е твърдението, че за да образуваме въпросително изречение в Past Simple Tense, трябва да използваме формата за минало време на спомагателния глагол do - did ?
9
Къде се поставя частицата not в отрицателното изречение в минало просто време?
10
Правилно ли е изречението?
  • I did not opened the door.
11
Подреди думите в изречение.
12
Кои изречения са написани вярно?
13
Подреди думите така, че да получиш въпросително изречение.
14
Глаголът to laugh е правилен. Можеш ли да го спрегнеш в Past Simple Tense?
15
Попълни празните места в изречението, като използваш дадените правилни глаголи и ги спрегнеш в Past Simple Tense.
  • move, start, enjoy

Описание на теста

В онлайн теста "Минало просто време" (Past Simple Tense) за английски език - средно ниво ще можеш да провериш знанията си за минало просто време. Припомни си кога се използва и какви са особеностите при образуването му. Как се променя глаголът в Past Simple Tense? Кои глаголи са правилни и кои - неправилни? А как се образуват въпросителните и отрицателните изречения в минало просто време? В този онлайн тест ще имаш възможност да спрегнеш няколко глагола в Past Simple Tense и да затвърдиш наученото. Направи теста, забавлявай се и давай напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се