logo

Тест: От кой род са съществителните имена с окончания -el и -en?

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Допълни правилото.
 • Повечето съществителни имена, които завършват на -el и -en, са от:
 
2
Множествените числа на съществителните имена от мъжки род завършващи на -el и -en се образуват с окончание "-е".
3
Кои съществителни имена са от мъжки род?
4
Кои съществителни имена са с грешно множествено число?
5
Посочи единственото съществително име от среден род.
6
Кои от изброените съществителни имена са в множествено число?
7
Колко от изброените съществителни имена са в мъжки род?
 • Bügeleisen, Kuchen, Laden, Wagen
8
На кой ред се съдържат само съществителни имена от женски род?
9
Попълни множествените числа на думите.
 • При липса на немска клавиатура използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
 • der Löffel - die ...
 • der Deckel - die ...
 • der Schlüssel - die ...
10
Попълни думите в единствено число.
 • die Häfen - der ...
 • die Läden - der ...
 • die Nägel - der ...
11
Свържи думите с техните значения.
12
Образувай отглаголни съществителни имена.
 • turnen - ...
 • malen - ...
 • beschreiben - ...
13
Попълни дадените думи в множествено число в изреченията.
 • При липса на немска клавиатура използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
 • Gabel - Waffel - Windel
 • Eva kauft ... für ihr Baby.
 • Maria isst gern ...
 • Wir brauchen 12 ... für unsere neue Küche.
 
14
Попълни липсващите названия на животни в множествено число:
 • При липса на немска клавиатура използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
 • Das Dromedar gehört zur Gattung der ...
 • Aus den Eiern schlüpfen die ...
 • Die jungen Schweine nennt man ...
15
Попълни липсващите отглаголни съществителни имена.
 • Benimm dich anständig! Gutes ... ist sehr wichtig.
 • Mein erster Schwimmtrainer hat mir das ... beigebracht.
 • Wasch dir die Hände vor dem ...!

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво B1 "От кой род са съществителните имена с окончания -el и -en?" ти предлага разнообразни тестове за преговор на родовете на съществителните имена като Kuchen, Nagel, Wagen, Flügel. Всички съществителни имена с окончания -el и -en ли са от мъжки род? Има ли изключения и от кой род са те? Как се образуват множествените числа на съществителните имена от мъжки, женски и среден род? Преговори всичко необходимо лесно и приятно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се