logo

Тест: Сегашно продължително време. Present Continuous Tense

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е твърдението, че сегашно продължително време се използва за действия, които се извършват в момента на говорене?
2
В какво време трябва да е отговорът на въпроса "What are you cooking?" ?
3
Вярно ли е, че за да образуваме сегашно продължително време, трябва да използваме спомагателния глагол съм?
4
Къде глаголът to be е спрегнат правилно?
5
Какво окончание трябва да се добави към глагол в сегашно продължително време?
6
Подреди думите, така че да получиш съобщително изречение в сегашно продължително време.
7
Вярно ли е твърдението, че при сегашно продължително време окончанието ing се добавя само в 3л., ед. число?
8
Правилно ли е спрегнат глаголът в изречението "We are going to the beach tonight."?
9
В кои от случаите можем да използваме Present Continuous Tense?
10
Вярно ли е, че изречението "She is always smoking." НЕ може да бъде в Present Simple Tense?
11
В кои от случаите НЕ можем да използваме Present Continuous Tense?
12
Правилно ли е изречението "I am wanting to go to the mountains."?
13
Спрегни глагола to dance в 1л., ед. ч., Present Continuous Tense.
14
Изречението "We swim now." е грешно. Можеш ли да спрегнеш глагола правилно?
15
Спрегни глагола to bake в 3л., мн. ч., Present Continuous Tense.

Описание на теста

В онлайн теста "Сегашно продължително време" (Present Continuous Tense) за английски език - средно ниво ще имаш възможност да провериш знанията си за сегашно продължително време и да си припомниш как се образува. Кои са случаите, в които то се използва? Какви са разликите между сегашно просто и сегашно продължително време? Можем ли да използваме Present Continuous Tense за ситуации от бъдещето? В този онлайн тест ще се опиташ да спрегнеш няколко глагола в сегашно продължително време и да затвърдиш наученото. Направи теста, провери знанията си и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се