new-logo

Тест: Алкани. Свойства и употреба

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Метан, пропан-бутан, керосин, дизел и бензин са:
2
Горивата бензин, дизел, метан, пропан-бутан и керосин съдържат в състава си алкани.
3
Всички алкани имат симетричен строеж и:
4
Алканите могат да бъдат в следните състояния:
5
Газообразните и твърдите алкани нямат миризма, а течните имат специфична миризма на бензин.
6
В молекулите на алканите връзките са:
7
Използвай дадените думи и попълни вярно текста.
  • ключови думи: безцветни, цветни, по-леки, по-тежки, разтварят, не се разтварят
8
За алканите са характерни:
9
Подреди алканите по нарастване на молекулната им маса.C4H10 - бутан; CH4 - метан, C3H8 - пропан, C2H6 -етан
10
При горенето на бутан се отделя:
11
За алканите са характерни три вида реакции. Свържи вида на реакцията с важна особеност, свързана с нея.
12
Бромирането на етана се извършва под действието на разсеяна слънчева светлина и се изразява чрез следното химично уравнение:
13
Допиши уравнението за бромиране на пропан до монобромопропан.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
14
В бита се използва газова смес пропан-бутан. Допълни уравнението за горене на бутан.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
15
За алканите са характерни заместителни реакции, протичащи под действието на разсеяна слънчева светлина. Допиши уравнението изразяващо халогенирането на бутана.
  • Използвай латиница и арабски цифри. Използвай главни букви и не оставяй интервали между буквите.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Aлкани. Свойства и употреба", в който с много въпроси и задачи ще имаш възможност да преговориш и затвърдиш строежа на алканите, техните физичните и химични свойствата и приложението им в живота на хората. След направен тест върху темата ще си подготвен за отличен резултат на изпитването. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (10)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се