new-logo

Тест: Алкани. Свойства и употреба

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Метан, пропан-бутан, керосин, дизел и бензин са:
2
Отбележи верните твърдения за мириса на алканите.
3
Алканите са неразтворими помежду си.
4
Алканите могат да бъдат в следните състояния:
5
С увеличаване на молекулната маса на алканите:
6
За химичните връки в молекулите на алканите е вярно, че:
7
Използвай част от дадените думи и попълни вярно текста.
  • безцветни, червени, по-леки, по-тежки, разтворими, неразтворими
8
За алканите са характерни:
9
Алканите се използват за:
10
Отбележи верните твърдения за алканите.
11
За алканите са характерни три вида реакции. Свържи вида на реакцията с характерната за нея особеност.
12
Всички алкани имат:
13
Допиши уравнението за бромиране на пропан до монобромопропан.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
14
В бита се използва газова смес пропан-бутан. Допълни уравнението за горене на бутан.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
15
За алканите са характерни заместителни реакции, протичащи под действието на разсеяна слънчева светлина. Допиши уравнението изразяващо халогенирането на бутана.
  • Използвай латиница и арабски цифри. Не поставяй валентни черти или интервали между символите.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас върху свойства и употреба на алкани, в който с много въпроси и задачи ще имаш възможност да преговориш и затвърдиш строежа на алканите, техните физичните и химични свойствата и приложението им в живота на хората. След успешно завършен тест ще си подготвен за отличен резултат на изпитването. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (28)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се