logo

Тест: Упражнение върху V А група

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Солите на азотната киселина се наричат нитрати, а солите на азотистата киселина - нитрити.
2
Избери правилните твърдения за концентрираната азотна киселина k.HNO3.
3
Азотната киселина е силна киселина и може да реагира със соли на по-слаби киселини.
4
Избери с кое от дадените азотната киселина НЕ реагира.
5
Посочи методи за получаване на солта натриев нитрат.
6
Определи с кое от дадените веществата трябва да реагира амонякът, за да се получи диамониев сулфат (NH4)2SO4.
7
Свържи всяка формула с вярното наименование.
8
Свържи  веществата с вида на свойствата им (химичния им характер).
9
Използвай част от дадените формули и допиши уравнението, изразяващо некаталитично окисление (горене) на амоняк. Библиотека: O2, H2, H2O, NO2.
10
Определи продуктите на взаимодействието:  CaO + 2 HNO3-->
11
Подреди уравненията, така че от прости вещества азот и водород да се получи азотна киселина.
12
Свържи процесите със съответните им уравнения.
13
Дадени са схеми от естествения кръговрат на азота в природата:
  • схема 1:     N2--> NO--> NO2--> HNO3--> NO3^-
  • схема 2:      N2--> NH3--> NO2^---> NO3^---> N2.
  • Използвай кирилица и напиши какво изразява всяка една от тях.
14
Азотна киселина с масова част 2-3% реагира със силно активни метали. При реакцията се получава газообразен водород.
  • Попълни липсващите формули в уравнението, като използваш латиница и арабски цифри.
15
В изгорелите газове от автомобилите се съдържа и смес от азотни оксиди. За да се избегне замърсяването на атмосферата в съвременните автомобили се слагат катализаторни уредби.
  • Избери каква ще е твоята цел, ако конструираш автомобилен катализатор.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема " Упражнение върху V  А група" в което с много въпроси и задачи ще преговориш свойствата на азота и неговите съединения. Не си сигурен при изписването на уравненията за свойствата на азота, неговите оксиди и азотната киселина? В какво се изразява окислителното действие на азотната киселина? Знаеш за кръговрата на азота, но процесите на фиксация са ти трудни. След като направиш този тест ще изчезнат всякакви притеснения и ще си подготвен за отличен резултат при изпитване в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се