new-logo

Тест: Упражнение върху V А група

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Солите на азотната киселина се наричат нитрати, а солите на азотистата киселина - нитрити.
2
Посочете правилните твърдения за концентрираната азотна киселина (k.HNO3) :
3
Азотната киселина може да реагира със соли на по-слаби киселини.
4
Азотната киселина НЕ реагира с:
5
Амонякът може да взаимодейства с:
6
С кое от веществата трябва да реагира амонякът, за да се получи диамониев сулфат:
7
Свържете формулите с верните наименования:
8
Свържете съединенията с химичния им характер:
9
Дадени са веществата: O2, N2, H2O, NO2.
  • Допишете уравнението, изразяващо некаталитично окисление (горене) на амоняк.
10
При взаимодействието  CaO + 2 HNO3-->  се получава:
11
Подредете уравненията, така че в края на прехода да се получи азотна киселина:
12
Свържете дадените процеси със съответните им уравнения:
13
Дадени са схемите:
  • схема 1:     N2--> NO--> NO2--> HNO3--> NO3^-
  • схема 2:      N2--> NH3--> NO2^---> NO3^---> N2
14
Сребърните бижута след известно време се покриват с черни налепи от . Бижутата не могат да се почистват като престояват продължително време в концентрирана азотна киселина, защото:
 
15
Автомобилните двигатели изпускат в изгорелите газове смес от азотни оксиди. Тези оксиди се доокисляват до азотен диоксид, който не трябва да се съдържа в атмосферния въздух, защото с кислорода и влагата от въздуха образува азотна киселина и така става част от киселинните дъждове. За да се избегне този ефект в съвременните автомобили, се слагат катализаторни уредби. Вие сте конструктор на автомобилен катализатор. Целта ви е да превърнете азотните оксиди в:

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема " Упражнение върху V  А група" в което с много въпроси и задачи ще преговориш свойствата на азота и неговите съединения. Не си сигурен при изписването на уравненията за свойствата на азота, неговите оксиди и азотната киселина? В какво се изразява окислителното действие на азотната киселина? Знаеш за кръговрата на азота, но процесите на фиксация са ти трудни. След като направиш този тест ще изчезнат всякакви притеснения и ще си подготвен за отличен резултат при изпитване в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се