new-logo

Тест: Химични елементи. Начален преговор

Тест

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Химични елементи. Начален преговор" в който ще провериш знаеш ли какво е атом, молекула и йон, какъв е строежът на атома и каква е връзката му с мястото на елемента в Периодичната таблица. Приличат ли си химичните елементи по свойства? А веществата? Колко вида вещества според строежа и свойствата знаете? Можеш ли да прилагаш знанията си като решаваш задачи? Ако тези или подобни въпроси те тревожат ние ще ти помогнем да си отговориш. Не на последно място, ще ти помогнем да си новият герой в часовете по химия, защото ще си най-добрият в класа си!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Използвайте част от дадените думи и попълнете празните места в текста.
  • йони, атоми, молекули, неутрони, електрони, протони, нестабилни, стабилни
2
Атомът е изграден от ядро и електронна обвивка. Ядрото се състои от положително заредени протони и неутрони без заряд, а в електронната обвивка има отрицателно заредени електрони. Атомът е електронеутрална частица, защото броят на неутроните е равен на броя на електроните.
3
Прости са веществата, изградени от:
4
Простите вещества H2, O2, O3 са:
5
Когато два или повече атома се свържат помежду си се образува молекула.
6
Използвайте част от дадените думи и попълнете празните места в текста.
  • разстояние, енергия, слой, подслой, главната група, периода
7
Посочете грешния отговор.
  • В електронната обвивка на натриев атом има 11 електрона, които се разпределени по слоеве:
8
Използвайте част от дадените думи и словосъчетания и попълнете празните места в текста.
  • свойства, активност, електричен ток, светлина, кислород, водород, азот
 
9
Енергията на молекула кислород е по-голяма от енергията на свободен атом кислород.
10
Свържете веществата със съответстващия им строеж.
11
Означението 5O2 показва:
  • 1. Пет молекули от простото вещество кислород
  • 2. Пет мола молекули от простото вещество кислород
  • 3. Пет атома от простото вещество кислород
12
Дадени са веществата: H2,O3,HCl,NaOH, NaCl. С йонен строеж са:
13
Магнезият Mg има атомен номер z=12. Следователно в ядрото на атома има 12 протона, а в електронната обвивка на K слой има 1 електрон, на L слой има 8 електрона и на M слой има 3 електрона.
14
Свържете верните по смисъл твърдения.
15
Свържете верните по смисъл твърдения.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (25)
feedback
feedback