logo

Тест: Лични местоимения и спрежение на глаголите

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Съществува ли официална форма "Вие" в английския език?
2
Какво е правилото за спрягане на глагол в 3л., ед.ч., сегашно време?
3
В кои от случаите трябва да добавим "es" към глагол, който искаме да спрегнем в 3л., ед. ч.?
4
В кой от случаите НЕ добавяме "es" към глагол, който искаме да спрегнем в 3л., ед. ч.?
5
Каква промяна настъпва в 3л., ед.ч., ако глаголът завършва на буквата "y", пред която има гласна?
6
Каква промяна настъпва в 3л., ед.ч., ако глаголът завършва на буквата "y", пред която има съгласна?
7
Правилно ли е спрегнат глаголът pass?
  • He passes.
8
В кой от случаите глаголът pay е спрегнат правилно в 3л., ед. ч.?
9
Вярно ли е, че в 3л., ед. ч. към глагола fix се добавя "es"?
10
Къде глаголът touch е спрегнат правилно?
11
Вярно ли е спрежението?
  •  It finishes.
12
Вярно ли е, че за да спрегнем глагола cry в 3л., ед. ч. трябва само да добавим "s" накрая?
13
Как се пише глаголът buy в 3л., ед.ч.?
14
Спрегни глагола study в 3л., ед.ч.
15
Как се пише глаголът enjoy, когато е спрегнат в 3л., ед.ч.?

Описание на теста

В онлайн теста "Лични местоимения и спрежение на глаголите" (Pronouns and Verb Conjugation) за английски език - средно ниво ще се упражниш как правилно да спрягаш глаголите. Ще провериш знанията си за спрежението на глаголите в 3л., ед. ч. и ще си припомниш особеностите, които съществуват. Кога добавяме "es" към глагола? Каква промяна настъпва, когато глаголът завършва на "y"? А променя ли се, когато завършва на "ss"? Ще се опиташ да прецениш дали дадени глаголи са спрегнати правилно, а други ще опиташ да спрегнеш сам. С този онлайн тест ще затвърдиш знанията си по английски език за спрежението на глаголите, затова го започвай сега!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се