logo

Тест: Формите sollte, könnte, würde

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че глаголните форми sollte, könnte, würde служат за формулиране на учтиви съвети и предложения?
2
От колко части се състои сказуемото в изречението:
 • Du solltest mehr Obst essen.
3
Подреди правилно изречението.
4
Ото има лоши оценки в училище. Кой съвет ще му е полезен?
5
Вярно ли е, че глаголните форми sollte, könnte и würde се отнасят до миналото?
6
Свържи проблемите на хората с подходящите съвети.
7
Попълни липсващите окончания на глаголните форми.
 • Kai hat Zahnschmerzen. Er könnt... zum Zahnarzt gehen.
 • Eure Mutter hat Geburtstag. Ihr könnt... eine Party organisieren.
8
Ева тежи 102 килограма. Кои съвети би ѝ дал?
9
Кои две глаголни форми са подходящи за изречението:
 • Du ........ deine Freunde zur Party einladen.
 
10
Свържи частите на любезните съвети.
11
Кои две изречения са вежливи съвети?
12
Кои две местоимения могат да са подлог изречението:
 • ........könnte mehr Bücher lesen.
13
Постави дадените форми на подходящото място.
 • При липса на немска клавиатура, използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
 • sollten - könntest - würde
 • An deiner Stelle  ..... ich schwimmen gehen.
 • Wir ....... uns treffen.
 • Du ........ in den Park gehen.
14
Постави формата "würde" в подходящ вид:
 • При липса на немска клавиатура, използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
 • Er ........ gern eine Weltreise machen.
 • Wir ....... unsere Wohnung renovieren.
 • Ich ........ an deiner Stelle einen Liebesbrief schreiben.
15
Избери подходящата глаголна форма.
 • При липса на немска клавиатура, използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
 • Paul ..... seiner Schwester helfen.(könntet/sollte)
 • Lara und Tom ..... die Fahrkarten kaufen.(könnten/würdet)
 • Sie ..... einen Deutschkurs machen.(würdest/sollten)

Описание на теста

Научи ли вече как да изразяваш любезни съвети и предложения на немски език? С онлайн теста по немски език за ниво B1 "Формите sollte, könnte, würde" ще затвърдиш своите знания за специалните форми на глаголите sollen и können. Ще преговориш словореда на изреченията, съдържащи модален глагол. Ще упражниш спрежението и употребата на формите sollte, könnte, würde. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се