logo

Тест: Словоред на изречението в английски език. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой спомагателен глагол се използва за образуване на въпросително и отрицателно изречение?
2
Къде се поставя спомагателният глагол do във въпросително изречение?
3
Правилен ли е словоредът в изречението?
  •  I like music.
4
В отрицателното изречение частицата not се слага:
5
Верен ли е словоредът?
  • Do like I music?
6
Кое изречение е написано правилно?
7
В кои изречения словоредът е правилен?
8
Правилно ли е написано изречението?
  • Do you like cats?
9
Кое изречение е написано ГРЕШНО?
10
Верен ли е словоредът в изречението?
  • You eat do chocolate?
11
Подреди думите в правилния ред.
12
Кои изречения са написани ГРЕШНО?
13
Подреди думите, така че словоредът да е правилен.
14
Подреди думите в правилния ред.
15
Подреди думите, така че да получиш изречение с правилен словоред.

Описание на теста

В онлайн теста "Словоред на изречението в английския език" (Word Order) за средно ниво ще имаш възможност да провериш знанията си за подредбата на думите в изречението. Как се образуват въпросително и отрицателно изречение? Кой спомагателен глагол използваме при образуването на въпросително и отрицателно изречение? Къде се поставят подлогът, сказуемото и допълнението? Ще можеш да се упражниш като се опиташ да подредиш думите в няколко изречения. Упражнявай се и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се