logo

Тест: Разлагане на многочлен на множители чрез групиране. По-трудни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Разложи на множители 2abm + 2abn + 3m + 3n.
2
Да се разложи на множители многочленът 5(a + b) - a - b.
3
Вярно ли е, че 6x + 6 + 3ax + 3a = 3(x + 1)(2 + a)?
4
Кои са множителите, които участват в разлагането на многочлена 30ax - 34bx - 15a + 17b на множители?
5
Многочленът 4a^2b-4ab^2-3am+3bm, разложен на множители, е:
6
Разложи на множители многочлена a^3+2a^2-2a-4.
7
Да се намери числената стойност на израза x^2+xy+0,1x+0,1y за x=0,9; y=21,1.
8
Свържи правилно всеки многочлен с множителите му.
9
Подреди решението на задачата: "Намери числената стойност на израза ax+\frac13+a+\frac13x за x=1; a=\frac13".
10
Разложи на множители a^3x^2+a^3y^2+ab^2x^2+ab^2y^2.
11
Намери числената стойност на израза 3a^2-3ax-8a+8x за a=5,12; x=4,68.
12
Кои са множителите в разлагането на многочлена 2a^3x+2a^2x+4ax-3a^2bx-3abx-6bx?
13
Намери числената стойност на израза 136.13 + 17.136 + 264.17 + 13.264, като предварително го разложиш на множители.
14
Подреди решението на задачата: "Разложи на множители многочлена \left ( x-2y \right )\left ( 3ax-by \right )+\left ( 3bx-ay \right )\left ( 2y-x \right )".
15
Разложи на множители многочлена \fracx^4+x^3-8x-8x^2+2x+4 и намери числената му стойност за x=99.

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 7. клас на тема "Разлагане на многочлен на множители чрез групиране". В него са подбрани по-трудни и сложни задачи, които може да срещнеш на изпит, контролна или класна работа. Ще усъвършенстваш уменията си в разлагане на множители чрез групиране, ще се упражняваш и в рационално намиране на числена стойност на израз. Успех в усвояването на математическите знания и отлично представяне в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (20)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се