logo

Тест: Умножение на многочлен с многочлен. По-трудни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Извърши умножението.
  •  (x-y^2)x=
2
Вярно ли е, че два многочлена умножаваме, като всеки член на единия многочлен умножим с всеки член на другия многочлен и направим приведение.
3
Произведението (x+1)(x^2+1)=
4
Извърши умножението.
  •  (x+5)(x^2-x+3)=
5
Извърши умножението.
  •  (x+y+z)(x-y+z)=
6
Опрости множителите и извърши умножение.
  • (3a+1-a)(a^2+5a-4a)=
7
Опрости израза, като извършиш означените действия.
  •  4x^2+(x+2)(x-1)=
8
Извърши умножението.
  •  \left ( \frac13-x \right )(3x^2+x-4)=
9
Представи многочлена в нормален вид.
  • (x-4)(x-2)-(x+1)(x-3)=
10
За коя стойност на x стойността на израза B=x^4-(x^2-7)(x^2+7) е 49 ?
11
Дадени са многочлените A=x+1;B=(x+2)(x+3). Намери тяхното произведение.
12
Дадени са многочлените A=x+1;B=(x+2)(x+3). Колко е стойността на израза A.B при x=-2?
13
Даден е изразът A=(x+5)(x-2)-(x-3)(x+4). Намери за коя стойност на x стойността на израза A А=2.
14
Даден е изразът A=(x+p)(x+3)+18. За коя стойност на параметъра p коефициентът пред първата степен на x ще е 0?
15
Даден е изразът A=(ax-2)(ax+2)+3(2ax+1)-2x. За коя стойност на параметъра a няма втора степен на променливата x?

Описание на теста

В онлайн теста "Умножение на многочлен с многочлен. По-трудни задачи" по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил правилата за умножение на многочлен с многочлен. Задачите от теста ще ти помогнат да упражниш наученото и приложиш уменията си за решаване на по-трудни задачи, свързани с умножение на многочлен с  многочлен. Реши теста, за да затвърдиш знанията си станеш един от най-добрите по математика в 7. клас!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се