logo

Тест: Език, текст, общуване. Книжовен език

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Мисленето и езикът са неразривно свързани. Развитието на речта влияе върху развитието на мисълта и обратно.
2
Хората умеят да общуват:
3
Довърши твърдението: Според учените езиковеди човешката реч е възникнала от...
4
Езикът има две основни функции. Кои са те?
5
Вербална комуникация означава словесно общуване - чрез думи, изречения и текстове.
6
Разгледай поредицата от думи и отговори какво назовават те.
  • Луна - слънце - скала - дърво
7
Избери с кои думи е уместно да продължиш редицата:
  • леля - свако - чичо - вуйчо
8
Националният език съществува чрез варианти, стилове, разновидности, които всеки член на общността овладява още в детството си.
9
Подреди езиковите единици във възходящ ред, като започнеш от най-малката и завършиш с най-голямата.
10
Прочети определението и отговори на кое понятие съответства то.
  • Група от знаци, организирани по правилата на определен език, която предава цялостно съобщение и съдържа всичко, което отправителят иска да съобщи, както и всичко, от което възприемателят се нуждае, за да разбере съобщението.
11
Свържи всяка от картинките с понятието, което тя назовава.
12
Посочи невярното твърдение.
13
Установено е, че "културата се усвоява, а не се унаследява". От гледна точка на езикознанието това означава, че:
14
Свържи всяка реплика с целта, която комуникативният акт изпълнява.
15
Попълни липсващата дума, за да научиш един любопитен факт, както и да си отговориш на въпроса кой би могъл да "произведе" дума.

Описание на теста

"Език, текст, общуване" е първият онлайн тест от поредицата по български език за 8. клас. С този тест ще обогатиш общата си култура и ще провериш знаеш ли как е възникнала човешката реч. Ще поработиш с понятия като вербална комуникация и невербално общуване, произход на езика и връзка реч - мислене. Освен това ще провериш знаеш ли как речевият акт става успешен и изпълнява целта си. Не се колебай, започвай теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се