logo

Тест: Източната Римска империя. Византия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой воден басейн е известен като „римско езеро“ или „вътрешно море“?
2
При кой византийски император е изградена църквата "Света София"?
3
Кои славянски племена се заселват в западните и северозападните части на Балканския полуостров в началото на VІІ век?
4
Защо през 395 год. Римската империя е разделена на две части – Западна и Източна?
5
През коя година е преодоляно иконоборството?
6
Кои народи са най-опасни за Византия след смъртта на Юстиниан І?
7
Подреди в правилен хронологичен ред събитията от историята на Византия.
8
През ІХ и Х век България и Киевска Рус приемат християнството от Византия и се приобщават към тогавашния цивилизован свят.
9
Как император Ираклий запазил и укрепил империята?
10
Свържи понятията и тяхното обяснение.
11
„Църквата е изпълнена със светлина и слънце и може да ви се стори, че слънцето не я осветява отвън, а лъчите се раждат вътре, такова изобилие от светлина се излива в нея... “, Прокопий от Кесария, VІ век
  • С кой архитектурен елемент на църквата "Света София" се постига посоченият в документа ефект?
12
„Тази църква се отличава с неописуема красота... Много по-великолепна е в сравнение с останалите сгради и много по-елегантна със своите пропорции“, Прокопий от Кесария, VІ век
  • Защо император Юстиниан І строи църквата "Света София"?
13
Свържи периодите от историята на Византия с тяхното съдържание.
14
„Справедливостта е неизменна и постоянна воля да се даде на всеки неговото право. А тези права са следните: да живее честно, да не причинява вреда на друг, всеки да отговаря лично за действията си. Свободата е естествената способност на всеки да прави това, което иска, без да нарушава закона.“, Юстинианов кодекс, VІ век
  • Кои са верните изводи според документа?
15
„Той (Юстиниан І) водел войни... решително победил персите... съсипал племето на вандалите... подчинил племето на готите. Той преработил чудесно и съкратил римските закони... Същият император построил в града Константинопол храм на Господ Христос...“, Павел Дякон, VІІІ век
  • Кои са най-важните постижения на Юстиниан І, наречен Велики, според документа?

Описание на теста

С онлайн теста по история за 6. клас ще провериш знанията си за Източната Римска империя. За какви постижения Юстиниан І си спечелва определението Велики? С каква цел императорът построява внушителния християнски храм Света София в Константинопол? Какви са заслугите на Юстиниан І в правната система? Пред какви опасности се изправя Византия и как император Ираклий се справя с тях? Знаеш ли какво е иконоборство и как приключва кризата във Византия, породена от това движение? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (213)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се