new-logo

Тест: Разлагане на многочлен на множители чрез изнасяне на общ множител. Важни задачи

Тест

Това е онлайн упражнение за 7. клас на тема "Разлагане на многочлен на множители чрез изнасяне на общ множител". В него ще упражниш знанията си за разлагане на многочлени по първия метод – чрез изнасяне на общ множител. Ще си припомниш отново разпределителното свойство, което основно се използва в този вид разлагане. Ще се научиш как се намират и изнасят общите множители в един многочлен. Попълни пропуските си, решавай и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изразът \left ( x+y \right )m-\left ( x+y \right )n е тъждествено равен на:
2
Разложи на множители 2a\left ( a^3-6 \right )+3b\left ( a^3-6 \right ).
3
Кои са множителите в разлагането на израза 2x^2\left ( 2x-y \right )-3y\left ( 2x-y \right )?
4
Вярно ли е, че (2х + у)(2х + 3у) - 2х(2х + 3у) = (2х + 3у)у?
5
Изразът \left ( 5a-2 \right )^2-\left ( 4a-1 \right )\left ( 5a-2 \right ) е тъждествено равен на:
6
Разложи на множители a(x - 1) + b(1 - x).
7
Изнеси множител: 2a(x - 2) + 3b(x - 2) - c(2 - x).
8
Разложи на множители и намери числената стойност на израза \left ( 2x-2x^2 \right )-x\left ( 1-x \right ) за x=\frac25.
9
Свържи правилно всеки израз с неговите множители.
10
Кои многочлени не са множители в разлагането a\left ( b^2-3 \right )-3+b^2?
11
Подреди по големина стойностите на изразите, започвайки от най-малката стойност.
12
Разложи на множители многочлена \left ( y^2-y+1 \right )\left ( x+2 \right )-\left ( y-1-y^2 \right )\left ( 2x-1 \right ).
13
Подреди решението на задачата: "Докажи, че \left ( 3^3 \right )^4-\left ( 3^2 \right )^5+3^9 се дели на 25".
14
Разложи на множители и намери стойността на израза \left ( x^2+1 \right )\left ( x-1 \right )-\left ( x-1 \right )^3 за x=-0,5.
15
Изчисли рационално израза 25\tfrac512.2,68-3\tfrac16.2,68-2\tfrac14.2,68.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се