Упражнение: Разлагане на многочлен на множители чрез изнасяне на общ множител. Важни задачи


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение за 7. клас на тема "Разлагане на многочлен на множители чрез изнасяне на общ множител". В него ще упражниш знанията си за разлагане на многочлени по първия метод – чрез изнасяне на общ множител. Ще си припомниш отново разпределителното свойство, което основно се използва в този вид разлагане. Ще се научиш как се намират и изнасят общите множители в един многочлен. Попълни пропуските си, решавай и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Изразът \left ( x+y \right )m-\left ( x+y \right )n е тъждествено равен на:
5т. 2. Разложи на множители 2a\left ( a^3-6 \right )+3b\left ( a^3-6 \right ).
5т. 3. Кои са множителите в разлагането на израза 2x^2\left ( 2x-y \right )-3y\left ( 2x-y \right )?
5т. 4. Вярно ли е, че (2х + у)(2х + 3у) - 2х(2х + 3у) = (2х + 3у)у?
5т. 5. Изразът \left ( 5a-2 \right )^2-\left ( 4a-1 \right )\left ( 5a-2 \right ) е тъждествено равен на:
6т. 6. Разложи на множители a(x - 1) + b(1 - x).
6т. 7. Изнеси множител: 2a(x - 2) + 3b(x - 2) - c(2 - x).
6т. 8. Разложи на множители и намери числената стойност на израза \left ( 2x-2x^2 \right )-x\left ( 1-x \right ) за x=\frac25.
6т. 9. Свържи правилно всеки израз с неговите множители.
6т. 10. Кои многочлени не са множители в разлагането a\left ( b^2-3 \right )-3+b^2?
6т. 11. Подреди по големина стойностите на изразите, започвайки от най-малката стойност.
6т. 12. Разложи на множители многочлена \left ( y^2-y+1 \right )\left ( x+2 \right )-\left ( y-1-y^2 \right )\left ( 2x-1 \right ).
11т. 13. Подреди решението на задачата: "Докажи, че \left ( 3^3 \right )^4-\left ( 3^2 \right )^5+3^9 се дели на 25".
11т. 14. Разложи на множители и намери стойността на израза \left ( x^2+1 \right )\left ( x-1 \right )-\left ( x-1 \right )^3 за x=-0,5.
11т. 15. Изчисли рационално израза 25\tfrac512.2,68-3\tfrac16.2,68-2\tfrac14.2,68.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

22:02 - 16.10.2017

Решавам всеки тест докато получа 6.00. С този тест се справих от 3-тия път. Обновявайте даваните задачи при всяко ново отваряне на упражненията, за да не запаметяваме отговорите и после да решаваме теста по памет :D
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.