new-logo

Тест: Метан. Химични свойства и употреба

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Moлекулната формула на метана е:
2
Реакции, при които атоми в молекулата на изходното вещество се заместват с други атоми или атомни групи, се наричат заместителни.
3
Метанът се използва за:
4
Метанът образува взривоопасни смеси с кислорода и с въздуха.
5
Кое гориво е сравнително екологично чисто?
6
Кои от изброените се отделят при горене на метан?
7
Mетанът се употребява за:
8
Важно условие за протичане на реакции халогениране е наличието на:
9
При изтичане на природен газ в дом който се отоплява с него е необходимо да:
10
Свържи правилно дадените вещества и тяхната употреба.
11
Деструкцията на метана се изразява със следното химично уравнение:
12
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста:
  • безцветен, жълто-зелен, червено-кафяв, без, с, присъединетелни, заместителни
13
Халогенирането при метана е сложен, многоетапен процес, протичащ под въздействието на разсеяна слъчева светлина. Подреди в правилната последователност получените продукти.
14
Използвай латиница и запиши уравнение за получаване на метан от прости вещества.
  • Не оставяй интервали в уравнението и вместо стрелка използвай знак "="
15
Използвай латиница и попълни празните места в уравненията:

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Метан. Химични свойства и употреба". С много въпроси и задачи ще имаш възможност да преговориш и затвърдиш свойствата на метана, да се научиш да различаваш видовете химични реакции, основните методи за неговото получаване и употребата му. След направен тест върху темата ще си подготвен за отличен резултат на изпитването!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се