logo

Тест: Метан. Химични свойства и употреба

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Moлекулната формула на метана е:
2
Реакция, при която атоми в молекулата на изходното вещество се заместват с други атоми или атомни групи, се нарича:
3
Метанът се използва за:
4
С кислород от въздуха, метанът:
5
Гориво, което е сравнително екологично чисто, е:
6
Халогенирането при метана е сложен, многоетапен процес, протичащ под въздействието на разсеяна слънчева светлина. Подреди в правилната последователност получените продукти.
7
Mетанът се употребява за:
8
Важно условие за протичане на реакции халогениране на метан е наличието на:
9
При изтичане на природен газ в дом, който се отоплява с него, е необходимо да:
10
Свържи правилно дадените вещества и тяхната употреба.
11
Попълни празните места в реакцията за получаване на метан от прости вещества с част от дадените възможности.
  • C, H2, C2, H, CH2, H2, никел, платина
 
12
Попълни празните места в уравнението за горене на метан като използваш част от дадените възможности.
  • O2, CO2, CO, H2, H2O
  • Използвай латиница, главни букви и арабски цифри.
13
Попълни празните места в уравнението за монохалогениране на метан.
  • При попълването на уравнението използвай латиница, арабски цифри и внимавай за изписването на малки и главни букви.
  • За името на продукта използвай кирилица и малки букви.
14
Запиши уравнението, което изразява деструкцията на метан .
  • Използвай латиница, не оставяй интервали в уравнението и вместо стрелки използвай знак "=".
15
Попълни празните места в уравненията за промишлен и лабораторен метод за получаване на метан.
  • Използвай латиница, арабски цифри и внимавай при изписването на главни и малки букви.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас върху химични свойства и употреба на метан, с който ще преговориш и затвърдиш свойствата на метана, ще упражниш различните видове химични реакции. Ще затвърдиш основните методи за получаване и употребата на метан. Ще се подготвиш за отлично представяне на предстоящото изпитване. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се