Упражнение: Българската азбука. Азбучен ред


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за 2. клас "Българската азбука. Азбучен ред" ще тестваш знанията си за подредбата на буквите в азбуката. Ще провериш уменията си да подреждаш думи с различна първоначална буква по азбучен ред и думи, в които първата буква е една и съща. С онлайн упражнението "Българската азбука. Азбучен ред" ще провериш знанията си за видовете учебни речници и тяхната употреба. Направи упражнението, попълни пропуските си и се забавлявай, докато учиш!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че редът на буквите в азбуката се нарича азбучен ред?
5т. 2. Вярно ли е, че азбуката започва с буква Аа?    
5т. 3. Вярно ли е, че буква Вв се намира след буква Гг?
5т. 4. Гайчо казва на Лу, че буква Кк се намира преди буква Лл. Вярно ли е?
5т. 5. Последната буква от азбуката е Юю.
6т. 6. Припомни си азбучния ред.
  • Коя буква липсва в редицата?
6т. 7. Коя буква е само малка и нито една дума не започва с нея?
6т. 8. Посочи буквата, без която ь (ер-малък) не можем да срещнем в думите.
6т. 9. Подреди думите по азбучен ред.
6т. 10. Коя дума ще подредиш на първо място по азбучен ред?
6т. 11. В кой речник проверяваме правописа на думите?
6т. 12. В кой речник можем да открием какво е значението на дадена дума?
11т. 13. Посочи кои думи са с еднакъв звуков състав, но различни по значение.
11т. 14. Свържи думите с мястото им в правописния речник.
11т. 15. Свържи видовете речници с информацията, която търси Лу.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!