logo

Тест: Въведение в Новото време. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои събития са определени от историците като начало на Новото време?
2
Между кои епохи се разполага Новото време?
3
Съдържанието на Новото време е коренната промяна на всички сфери на обществото, двигател на която е аристокрацията.
4
Кое събитие се определя като край на Новото време?
5
Кои от посочените събития са част от Модерната епоха?
6
Как Великите географски открития повлияват промените в светогледа на човека от Новото време?
7
Свържи епохите с присъщите им характеристики.
8
През Модерната епоха се ликвидира монопола на църквата върху образованието и културата.
9
Какъв е смисълът на твърдението на английския философ Франсис Бейкън „Знанието е сила“?
10
Кои философски идеи променят политическата сфера на Новото време?
11
Какви са измеренията на индустриалната революция през Новото време?
12
Кои идеи за управлението са създадени през Новото време?
13
Свържи сферите на обществото с конкретните примери за промяна в тях през Модерната епоха.
14
Попълни пропуснатото като дати и години записваш с цифри.
15
„Ние смятаме, че видни от само себе си са истините: всички хора са създадени равни, а техният създател ги е дарил с някои неотнемаеми права, измежду които правото на живот, на свобода и на стремеж към щастие. И за да гарантират тези права, хората си учредяват управление, което извлича справедливата си власт от съгласието на управляваните.“, Декларация за независимостта на САЩ, 1776 г.
  • Кои са верните изводи според текста?

Описание на теста

С онлайн теста по история за 8. клас за Новото време и неговото място в историята ще провериш дали знаеш кога започва тази нова и вълнуваща епоха и кои са основните събития, които я съпътстват. Ставаме изследователи с началото на Великите географски открития и израстваме като смели войници, стигайки до Първата световна война. С направата на теста ще премахнеш всяко колебание в знанията си и ще бъдеш готов за училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се