logo

Тест: Умножение, степенуване и деление на едночлени. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че два едночлена се умножават, като се запише тяхното произведение и се приведе в нормален вид?
2
Вярно ли е, че едночлен се степенува, като се степенува всеки негов множител?
3
Вярно ли е, че едночлени се делят, като се разделят коефициентите им и се опрости буквената част по правилото за деление на степени с равни основи?
4
Дадени са едночлените u=-3x^2;v=6x^4.
  • Намери тяхното произведение.
5
Извърши степенуването (2x^2)^3=
6
Намери частното на едночлените 18x^2y;3xy.
7
Намери частното на едночлените u=6x^5y^4;v=-3xy.
8
Определи неизвестния едночлен U, така че да е вярно равенството 3y^2.U=9y^3.
9
Определи неизвестния едночлен U, така че да е вярно равенството 5x^2y.U=25x^4y^6.
10
Извърши означените действия -5xz.(4x^2z)^2=
11
Извърши означените действия (6ax)^2.(ax^3z)^2=
12
Извърши означените действия \frac(2x^2y^3)^24x^3y^2=
13
Пресметни числената стойност на израза:
  •  9xy^2.\left ( -\frac13 \right )^2y^2x за x=\frac16;y=-6
14
Числената стойност на израза
  •  (xz^3)^2.\left ( \frac24z^4 \right ).(x^5z^6)^0 за x=-\frac12;z=4 е равна на:
15
За x=1; y=-\frac18 намери числената стойност на израза \left ( \frac(4x^2y)^22xy \right )^2.

Описание на теста

В онлайн теста "Умножение, степенуване и деление на едночлени. Важни задачи" по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил правилата за умножение, степенуване и деление на едночлени. Задачите от теста ще ти помогнат да упражниш знанията си, като решиш задачи от умножение, степенуване и деление на едночлени. Реши задачите от теста, за да се справяш отлично в училище и станеш най-добрият по математика в 7. клас!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (14)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се