new-logo

Тест: Води на България. Подземни води и използване на водните ресурси

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой вид води НЕ се отнася към подземните?
2
Колко хидроложки области са обособени на територията на България?
3
Кой вид води имат най-голямо стопанско значение у нас?
4
Най-разпространени подземни води в България са:
5
На картата със нюанси на зеления цвят е посочена една от хидроложките области. Коя е тя?
6
За кой тип води се отнася характеристиката:
  • Формират се в резултат на проникването на валежни и речни води в пукнатините на скалите. Когато достигнат до водонепропусклив пласт, започват да се движат по наклона му.
7
Кои от изброените територии попадат в хидроложката област със средиземноморско климатично влияние?
8
Коя е основната причина хидроложката област със умереноконтинентално климатично влияние да бъде поделена на две части?
9
Свържете, за да се получи вярно твърдение:
10
Кое твърдение за минералните води в българия НЕ е вярно?
11
Какъв вид подземни води са характерни за части от Добруджа, Горнотракийската низина, долините на реките Струма и Тунджа?
12
Свържете посочените води /повърхностни или подземни/ със стопанската дейност, която те благоприятстват:
13
Кой вид подземни води се образуват там, където има разломи в земната кора?
14
По хидрограмата определете в коя хидроложка област протича реката:
15
Реките са продукт на климата. В по-голямата част на страната режимът на реките съвпада с ...
  • Изберете доказателство за това от дадените по-долу:

Описание на теста

С онлайн теста "Води на България. Подземни води и използване на природните ресурси" по география за 10 клас ще проверите знанията си за грунтовите, артезианските, карстовите и минералните води. Ще отговаряте на въпроси за начините, по които се образуват, за териториалното им разположение и особеностите им. Ще имате възможността да демонстрирате знания за стопанското значение и опазването на водите в България. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се