Упражнение: Води на България. Подземни води и използване на водните ресурси


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Води на България. Подземни води и използване на природните ресурси" по география за 10 клас ще проверите знанията си за грунтовите, артезианските, карстовите и минералните води. Ще отговаряте на въпроси за начините, по които се образуват, за териториалното им разположение и особеностите им. Ще имате възможността да демонстрирате знания за стопанското значение и опазването на водите в България. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кой вид води НЕ се отнася към подземните?
5т. 2. Колко хидроложки области са обособени на територията на България?
5т. 3. Кой вид води имат най-голямо стопанско значение у нас?
5т. 4. Най-разпространени подземни води в България са:
5т. 5. На картата със нюанси на зеления цвят е посочена една от хидроложките области. Коя е тя?
6т. 6. За кой тип води се отнася характеристиката:
  • Формират се в резултат на проникването на валежни и речни води в пукнатините на скалите. Когато достигнат до водонепропусклив пласт, започват да се движат по наклона му.
6т. 7. Кои от изброените територии попадат в хидроложката област със средиземноморско климатично влияние?
6т. 8. Коя е основната причина хидроложката област със умереноконтинентално климатично влияние да бъде поделена на две части?
6т. 9. Свържете, за да се получи вярно твърдение:
6т. 10. Кое твърдение за минералните води в българия НЕ е вярно?
6т. 11. Какъв вид подземни води са характерни за части от Добруджа, Горнотракийската низина, долините на реките Струма и Тунджа?
6т. 12. Свържете посочените води /повърхностни или подземни/ със стопанската дейност, която те благоприятстват:
11т. 13. Кой вид подземни води се образуват там, където има разломи в земната кора?
11т. 14. По хидрограмата определете в коя хидроложка област протича реката:
11т. 15. Реките са продукт на климата. В по-голямата част на страната режимът на реките съвпада с ...
  • Изберете доказателство за това от дадените по-долу:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!