new-logo

Тест: Води на България. Повърхностни води. Реки

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя е най-дългата река на територията на България?
2
Колко отточни области са обособени на територията на България?
3
Вярно ли е, че част от главния вододел на България преминава през Пирин?
4
В кой от посочените отговори всички реки се вливат самостоятелно в Черно море?
5
Коя хидроложка област в България е обозначена на картата с нюанси на зеления цвят?
6
Кое от посочените твърдения, отнасящи се за реките на България, НЕ е вярно?
7
Кои от изброените територии попадат в хидроложката област със средиземноморско климатично влияние?
8
Коя от изброените причини НЕ обяснява защо в България липсват дълги реки с големи водосборни басейни?
9
Кой от елементите на климата влияе най-силно върху формирането на повърхностните води на България?
10
Българските реки, които се вливат в река Дунав, извират от:
11
В коя хидроложка област протича реката, за която се отнася хидрограмата?
  • ключови думи: със средиземноморско климатично влияние, с умереноконтинентално климатично влияние
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи:
  • Странджа, лонгоз, Велека, проломява, селвас, Камчия, три, Стара планина, две, ерозира
13
Свържи частите на изреченията така, че да се образуват верни твърдения.
14
Попълни имената на реките, които са обозначени с номера на картата.
15
Свържи реката с мястото, откъдето води началото си.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за речните води, които са най-важната съставка на водните ресурси на България. Ще отговаряш на въпроси за особеностите на речната мрежа в България, за местата, през които преминава главният вододел, за хидроложките и отточни области, на които се поделя България. Ще приложиш знанията си, като работиш с контурна карта и напишеш имената на реки, обозначени на нея. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се