logo

Тест: Причастията като прилагателни имена

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че окончанието на причастие, употребено като прилагателно, зависи от съществителното, към което се отнася и от определителната дума?
2
Еднакво окончание ли поставяме след причастията в изразите:
 • ein lachend....Mann
 • ein verletzt.....Mann
3
В кое от изброените изречения причастието няма да има окончание?
4
Свържи изразите с правилния падеж.
5
В кое изречение има допусната грешка?
6
Свържи дадените съществителни с подходящото причастие.
7
Попълни окончанията на причастията и прилагателните.
 • Im Park spielen die кlein... schreiend... Kinder mit den fallend... bunt... Blättern.
8
Попълни липсващите окончания.
 • Das auf dem Tisch liegend... Buch gehört der allein erziehend... Mutter.
9
Попълни окончанията на причастията.
 • Eine gut aussehend... Frau wartet auf diesen rauchend... Mann.
10
В кои две изречения можем да попълним причастието singenden?
11
Превърни глагола в причастие и го постави в изречението в правилна форма.
 • "Der ... Holländer" ist eine berühmte Oper. (fliegen)
12
Превърни глагола в скобите в причастие и го постави в изречението в правилна форма.
 • Viele ... Menschen wohnen hier. (arbeiten)
13
Попълни правилното причастие с подходящото окончание в изразите:
 • erwachen - ermuntern - kaufen
 • ein ...... Handy
 • die ....... Natur
 • die ...... Worte
14
Попълни липсващите определителни членове и окончания на причастията.
 • ... erfahren... Mechaniker repariert ...gewaschen... Wagen... wartend... Mannes.
15
Превърни подчиненото изречение в причастие, употребено като прилагателно.
 • Ich habe mir einen Vogel gekauft, der sprechen kann.
 • Der Vater fotografiert seine Kinder, die spielen.
 • Wir lachen über den Mann, der gefallen ist.

Описание на теста

Der lachende Mann или der lachender Mann? Научи ли вече, че причастията се употребяват като прилагателни? Онлайн упражнението по немски език за ниво B1 " Причастията като прилагателни имена" ще ти предложи разнообразни задачи. С тяхна помощ ще си припомниш окончанията на прилагателните. Ще упражниш употребата им след различните причастия. А навсякъде ли е необходимо да поставяме окончание? Опитай и се увери, че няма да се затрудниш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се