new-logo

Тест: Причастията като прилагателни имена

Тест

Der lachende Mann или der lachender Mann? Научи ли вече, че причастията се употребяват като прилагателни? Онлайн упражнението по немски език за ниво B1 " Причастията като прилагателни имена" ще ти предложи разнообразни задачи. С тяхна помощ ще си припомниш окончанията на прилагателните. Ще упражниш употребата им след различните причастия. А навсякъде ли е необходимо да поставяме окончание? Опитай и се увери, че няма да се затрудниш!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че окончанието на причастие, употребено като прилагателно, зависи от съществителното, към което се отнася и от определителната дума?
2
Еднакво окончание ли поставяме след причастията в изразите:
 • ein lachend....Mann
 • ein verletzt.....Mann
3
В кое от изброените изречения причастието няма да има окончание?
4
Свържи изразите с правилния падеж.
5
В кое изречение има допусната грешка?
6
Свържи дадените съществителни с подходящото причастие.
7
Попълни окончанията на причастията и прилагателните.
 • Im Park spielen die кlein... schreiend... Kinder mit den fallend... bunt... Blättern.
8
Попълни липсващите окончания.
 • Das auf dem Tisch liegend... Buch gehört der allein erziehend... Mutter.
9
Попълни окончанията на причастията.
 • Eine gut aussehend... Frau wartet auf diesen rauchend... Mann.
10
В кои две изречения можем да попълним причастието singenden?
11
Превърни глагола в причастие и го постави в изречението в правилна форма.
 • "Der ... Holländer" ist eine berühmte Oper. (fliegen)
12
Превърни глагола в скобите в причастие и го постави в изречението в правилна форма.
 • Viele ... Menschen wohnen hier. (arbeiten)
13
Попълни правилното причастие с подходящото окончание в изразите:
 • erwachen - ermuntern - kaufen
 • ein ...... Handy
 • die ....... Natur
 • die ...... Worte
14
Попълни липсващите определителни членове и окончания на причастията.
 • ... erfahren... Mechaniker repariert ...gewaschen... Wagen... wartend... Mannes.
15
Превърни подчиненото изречение в причастие, употребено като прилагателно.
 • Ich habe mir einen Vogel gekauft, der sprechen kann.
 • Der Vater fotografiert seine Kinder, die spielen.
 • Wir lachen über den Mann, der gefallen ist.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се