Упражнение: Води на България. Повърхностни води


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Води на България. Повърхностни води" по география за 10 клас ще проверите знанията си за реките и езерата у нас. Ще отговаряте на въпроси за отточните области у нас и главните реки в тях. Ще имате възможността да локализирате реки по контурна карта. Ще разберете дали познавате основните видове езера у нас и ще имате да решавате въпроси за типовете езера. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Водите се отнасят към:
5т. 2. Колко отточни области се формират на територията на България?
5т. 3. Кои са най–разпространените видове езера в България?
5т. 4. Коя е най-дългата река, изцяло разположена на територията на България?
5т. 5. Кое езеро е природен резерват, включен в списъка на Световното природно наследство на ЮНЕСКО?
6т. 6. В кои български планини са образувани ледникови езера?
6т. 7. Кой тип езера са стари морски заливи, които са преградени с пясъчна коса?
6т. 8. В коя подточка всички изброени реки са от Черноморската отточна област?
6т. 9. Свържете езерата с вида, към който принадлежат:
6т. 10. Свържете цифрите, които посочват реки от Черноморската отточна област с техните имена:
6т. 11. Свържете цифрите от картата, посочващи реки в Егейската отточна област с техните имена:
6т. 12. Попълнете пропуските в текста:
11т. 13. Разгледайте картата на отточните области в България. Коя от посочените планини НЕ се пресича от главния вододел?
11т. 14. Кое от твърденията за реките в България НЕ е вярно?
11т. 15. От къде извират по-големите български реки? Свържете името на реката с мястото, където е нейният извор.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!