new-logo

Тест: Води на България. Повърхностни води

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Водите се отнасят към:
2
Колко отточни области се формират на територията на България?
3
Кои са най–разпространените видове езера в България?
4
Коя е най-дългата река, изцяло разположена на територията на България?
5
Кое езеро е природен резерват, включен в списъка на Световното природно наследство на ЮНЕСКО?
6
В кои български планини са образувани ледникови езера?
7
Кой тип езера са стари морски заливи, които са преградени с пясъчна коса?
8
В коя подточка всички изброени реки са от Черноморската отточна област?
9
Свържете езерата с вида, към който принадлежат:
10
Свържете цифрите, които посочват реки от Черноморската отточна област с техните имена:
11
Свържете цифрите от картата, посочващи реки в Егейската отточна област с техните имена:
12
Попълнете пропуските в текста:
13
Разгледайте картата на отточните области в България. Коя от посочените планини НЕ се пресича от главния вододел?
14
Кое от твърденията за реките в България НЕ е вярно?
15
От къде извират по-големите български реки? Свържете името на реката с мястото, където е нейният извор.

Описание на теста

С онлайн теста "Води на България. Повърхностни води" по география за 10 клас ще проверите знанията си за реките и езерата у нас. Ще отговаряте на въпроси за отточните области у нас и главните реки в тях. Ще имате възможността да локализирате реки по контурна карта. Ще разберете дали познавате основните видове езера у нас и ще имате да решавате въпроси за типовете езера. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се