new-logo

Тест: Води на България. Повърхностни води. Езера

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой вид естествени езера са с най-голям брой в България?
2
Как се наричат езерата, които се образуват при преграждане на морски залив с пясъчна коса?
3
Какви са по произход езерата, които се образуват в дъната на циркуси?
4
Кое е най-голямото по площ естествено езеро в България?
5
Кое езеро е природен резерват, включен в списъка на Световното природно наследство на ЮНЕСКО?
6
Кои групи езера в България са с ледников произход?
7
Кое от изброените НЕ се отнася за езерата в България?
8
В коя подточка всички изброени езера са лимани?
9
Смолянските и Чаевските езера, Сухото езеро в Рила, езерото до Аладжа манастир край Варна по произход са:
  • ключови думи: тектонски, ледникови, карстови, свлачищни
10
Определи степента на вярност на твърдението:
  • Стопанското значение на тектонските езера е свързано с добива на сол и лечението с кал.
11
За кой вид езера в България се отнася следното:
  • Образувани са в негативни форми на релефа, на места с преобладаващи варовикови и карбонатни скали. Част от тях са образувани в пещери. Тези езера са малко на брой и често променят своята площ и дълбочина. Водите им се използват за промишлени нужди и напояване.
  • ключови думи: язовири, тектонски, карстови, свлачищни, лимани
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: регулира, лимани, Рила, 3500, язовири, 2200 увеличава, Стара планина, Искър, Студена
13
Напиши имената а язовирите, които са обозначени с цифри на картата.
14
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.
15
Кои са езерата, обозначени с цифри на картата?

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за езерата в България. Ще отговаряш на въпроси, свързани с общата характеристика на този вид повърхностни води и техните особености. Ще разбереш дали знаеш как се образуват, къде се намират и за какво се използват водите на ледниковите, карстовите, крайморските, крайречните, тектонските и свлачищните езера у нас. Ще имаш възможност да демонстрираш и знания за местоположението на важни язовири и големи езера. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се