logo

Тест: Partizip I oder Partizip II?

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой ред съдържа само минали страдателни причастия (Partizip II)?
2
Свържи деятелните причастия с подходящите минали страдателни причастия.
3
Как се превежда на български език:
 •  kontrollierender Polizist
4
Свържи основната форма на глагола с миналото страдателно причастие (Partizip II).
5
Паралелно ли се извършват действията в изречението:
 • Paul sucht sein verlorenes Handy.
6
Съществува ли израз:
 • der telefonierte Mann
7
Съществува ли израз:
 • ein denkender Student
8
Свържи причастията с техния превод на български език.
9
Как продължава изречението:
 • Schicken Sie mir ...... zu!
10
Как продължава изречението:
 • Zu meiner neuen Tasche suche ich...
11
Образувай и попълни правилното причастие:
 • Wecke nicht das ...... e Kind. (schlafen)
12
Образувай и попълни правилното причастие.
 • Der ..... e Radfahrer wurde in die Notaufnahme eingeliefert.(verletzen)
13
Попълни правилното причастие.
 • das ..........e Kind (telefonieren)
 • der ..........e Artikel (schreiben)
 • die ...........e Krankheit (anstecken)
14
Попълни подходящите причастия на правилното място:
 • Das .........e Beispiel hilft sehr den .........en Schülern. (lernen, zeigen)
15
Попълни в изреченията дадените причастия:
 • gekocht - tropfend  - korrigiert - stechend
 • Ich schicke Ihnen die ......en Texte per Post.
 • Repariere den .....en Wasserhahn!
 • Ich bekam plötzlich .....e Bauchschmerzen.
 • Едно от причастията е излишно.

Описание на теста

С онлайн теста по немски език за ниво B1 "Partizip I oder Partizip II" ще се подготвиш за всеки тест върху разликите в образуването на причастията в немския език. Am kommenden Sonntag или am gekommenen Sonntag? Научи ли вече правилната употреба на деятелното и миналото страдателно причастие? Ще си припомниш значенията на най-употребимите от тях. Ще затвърдиш разликите в поредността на действията в изречението, съдържащо причастие. Увери се, че не е трудно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се