logo

Тест: Култура на общуването

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Терминът речев етикет, задължителен елемент на културното общуване, е възникнал:
2
Речев етикет, формули за културно общуване се използват само в официалната сфера на общуване и нямат място в битовата сфера.
3
Различията при общуване в официалната и в неофициалната сфера не се проявяват в:
4
Успешността на всеки комуникативен акт зависи от редица условия. Част от тях са:
5
Езиковите регистри - неофициален, официален, строго официален, неутрален, приятелски и интимен, нямат отношение към културата на общуването.
6
Коя двойка понятия не се отнася към формулите за речев етикет в културното общуване?
7
В кой от примерите е спазена както етикетната формула за официално общуване, така и правописната норма при учтива форма?
8
В кое от следните изречения не е допусната грешка при учтивата форма:
9
При писане не само “Вие”, а и другите подобни местоимения се пишат с главна буква. Например Ваш, Ви или членуваните Вашия, Вашата, Вашето.
10
Попълни празното място с уместната дума в началото на терминологичното словосъчетание: непряко/пряко/неуместно
  • Уважителното и тактично говорене с избягване на негативни коментари се нарича _______________  изразяване на чувства и оценки.
11
Свържи всяка от етикетните формули със ситуацията, за която е уместна.
12
Попълни с правилната форма на думата:
  • Госпожо, разбрахме, че сте били очарованА/очарованИ от представянето ни на открития урок.
13
Подреди изказванията в зададената последователност:
  • 1. Официална етикетна формула
  • 2. Книжовен вариант на разговорен стил
  • 3. Фамилиарен вариант на разговорен стил
  • 4. Жаргонен израз
14
Обръщенията към високопоставени личности са част от специфичен речев етикет. Постарай се да свържеш всяко обръщение с лицето, към което трябва да се отнесе.
15
Попълни празното място с едно от дадените терминологични словосъчетания: официално общуване/неофициално общуване/жаргонно говорене.
  • _______________________ - на фамилно име, с употребата на титли и звания, е характерно за институционалната сфера и при участници, които са неравнопоставени.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 8. клас "Култура на общуването" ще упражниш и затвърдиш комуникативните си умения относно речев етикет, етикетни формули и езикови регистри при общуването. Ще потренираш учтивата форма при официално и при неофициално общуване, както и непрякото изразяване на чувства и оценки в социалната комуникация. Учтива форма, официално, неофициално и неутрално обръщение също са сред предизвикателствата, с които трябва да се справиш. Хайде, започвай теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се