logo

Тест: Съществителни имена с наставката -ung

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Допълнете правилото:
  • С наставката -ung се образуват ...
2
Всички съществителни имена, образувани с наставката -ung, са от женски род.
3
Съществителни имена, образувани с наставката -ung, образуват множественото си число с окончанията -n, -en или -e.
4
Най-често съществителни имена с наставката -ung се образуват от:
5
Свържете значенията на български и немски език.
6
От кой глагол са образувани съществителните имена?
7
От кой глагол са образувани съществителните имена?
  • die Sendung - предаване
  • die Hoffnung - надежда
  • die Änderung - промяна
  • die Füllung - пълнеж, пломба
8
Свържете значенията на български и немски език:
9
Свържете значенията на български и немски език:
10
Свържете значенията на български и немски език:
11
Кои съществителни имена са в множествено число?
12
Напишете множественото число:
13
От кои глаголи са образувани съществителните имена?
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
Образувайте съществителни имена с наставката -ung.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Попълнете подходящото съществително име или спрегнат глагол.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

С онлайн теста "Съществителни имена с наставката -ung" ("Nomen auf -ung") ще тестваме знанията си за образуването на съществителни имена от женски род с наставката -ung. Ще си припомним правилата за рода и множественото число, ще разширим знанията си за значенията на съществителни имена с представката -ung. Ще проверим можем ли да образуваме отглаголно съществително име, без дори да знаем значението на глагола. Онлайн упражнението е подходящо за ниво А1.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се