logo

Тест: Разговорен стил

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Избери най-подходящата дума, с която да довършиш твърдението.
  • Свободата при избора на езикови средства е най-голяма в битовата сфера, защото разговорният стил е...
2
Разговорният стил се употребява в условия на неофициално общуване, макар че участниците в комуникативния акт може да бъдат високопоставени, а разискваните теми - сериозни и значими.
3
Коя от посочените особености не описва разговорния стил на общуване?
4
Речевата ситуация при разговорния стил можем да наречем разговор, а също и монолог.
5
Поради неформалния характер на разговорния стил отношението на участниците към езиковите норми е по-свободно, отколкото при другите стилове. Това означава, че:
6
Посочи грешното твърдение.
  • При разговорния стил на фонетично равнище е прието:
7
Посочи грешното твърдение.
  • На лексикално равнище в битовата сфера на общуване е прието:
8
Разговорният езиков етикет не предполага употребата на благопожелания и благодарности. Те са характерни за учтивата форма при официалното общуване.
9
Кои особености характеризират разговорния стил?
10
Посочи вярното твърдение:
  • В изречението Ти ми я подари хубавата рокля! разговорният нюанс се дължи на:
11
В художествената литература е недопустимо да се употребяват разговорни думи и изрази.
12
Думата "визитка" е подчертано разговорна. От коя чужда дума (съществително име в ж.р.) е произлязла тя?
  • Избери между: картичка/картонче/визита/визон
13
В откъса от хумористичния разказ "Бай Ганьо в банята" речта на героя е стилово маркирана като разговорна. Прочети откъса и извади двете разговорни думи, които използва героят.
  • - Какво? Не ме познавате ли, кайш? Ти нали си българин?
  • - Българин съм.
  • - Хайде, ставай да се разхождаме. Какво ще киснеш тука?
14
Разговорни думи и изрази могат да се използват в различни комуникативни ситуации. Свържи изразите с комуникативната ситуация, в която са възникнали.
15
Подреди синонимните глаголи във възходящ ред, като започнеш от най-ярко разговорния и завършиш с глагола, който най-рядко би срещнал в битовата сфера.

Описание на теста

"Разговорен стил" е онлайн тест по български език за 8. клас, който едновременно те обучава и забавлява. Задачите в теста ще ти помогнат да се ориентираш по-добре в особеностите на един от най-застъпените функционални стилове на българския книжовен език - разговорния, характерен за битовата сфера на общуване. Ще потренираш и понятията, характеризиращи разговорния стил - спонтанност, диалогичност, непринуденост. Така че тренирай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се