logo

Тест: Функционални стилове на българския книжовен език

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Функционалните стилове на българския книжовен език са предмет на науката:
2
Подборът на езикови средства зависи от конкретната комуникативна ситуация: от целите на общуване и от участниците в общуването.
3
Езикови средства, които се използват често в дадена комуникативна сфера, се превръщат в неин стилов белег и се наричат:
4
Официално-деловият стил е характерен за:
5
Към общуването в естетическата сфера не принадлежи:
6
Кои от посочените речеви дейности се вписват в официално-деловия стил на общуване?
7
Посочи невярното за медийните текстове твърдение.
8
Попълни празните места в текста с коректния термин, като избереш измежду следните ключови думи:
  • медийната, журналистическата, битовата, популярната, деловата.
9
Думи като:
  • глава, лице, листо, трева, планина, град, улица, баба, живот, щастие
  • са пример за:
10
Определи за кой от функционалните стилове на книжовния език са характерни следните изказвания.
11
Избери думите, които стилово и смислово съответстват на речевия акт.
  • Босилекът е тревисто ___________________  растение, което ______________________  в по-топлите южни райони на континентите Европа и Азия.
12
Попълни липсващия термин, за да получиш коректно определение на един от функционалните стилове на българския книжовен език.
  • Текстовете на  _______________ стил се изграждат по модел, с езикови формули и административни клишета, с определено графично оформление.
13
Свържи изображението със сферата и стила, към които принадлежи комуникативният акт, който визуализира.
14
Попълни липсващите думи, за да отговориш правилно на зададения въпрос.
  • Статията е жанр, който принадлежи едновременно на два от функционалните стилове. Кои са те?
15
Подреди функционалните стилове на езика, като започнеш от този, в който е абсолютно задължителна употребата на учтива форма, и завършиш със стила, в който учтивата форма при общуване е най-малко употребима.

Описание на теста

В онлайн теста по български език за 8. клас за функционални стилове ще приложиш на практика знанията си за науката стилистика. Ще тренираш разпознаването на различните функционални стилове на българския език: разговорен, научен, официално-делови, художествен и публицистичен. Тестът проверява и затвърждава знанията ти относно това за коя комуникативна сфера е характерен даден стил и къде функционират текстовете на всеки от езиковите стилове. Хайде, направи теста и провери знанията си!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се