Упражнение: Североизточен регион – географско положение и природна среда


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Североизточен регион - географско положение и природна среда" по география за 10 клас ще проверите знанията си за местоположението и особеностите на природната среда. Ще отговаряте на въпроси за площта на района, за границите и за особеностите на географското му положение. Ще съотнасяте видовете полезни изкопаеми, добиващи се в него към техните находища. Ще разпознавате обекти, намиращи се тук и ще ги свързвате с техните имена. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя от посочените административни области НЕ е част от Североизточния район?
5т. 2. В коя двойка "площ - процент от територията на България" са цифрите, които отговарят за тези показатели за Североизточен регион ?
5т. 3. Коя граница на района е вътрешна за ЕС?
5т. 4. Какви национални географски рекорди "държи" Североизточният район?
5т. 5. Кой факт от природната среда на Североизточен регион е предпоставка за развитието на земеделието в него?
6т. 6. Североизточният район НЕ граничи с:
6т. 7. Кой от фактите за географското положение и границите на района НЕ е верен?
6т. 8. Части от кои природногеографски области се включват в Североизточен регион?
6т. 9. Кое от споменатите природни условия и ресурси НЕ се отнасят за Североизточния район?
6т. 10. Свържете имената на полезните изкопаеми с техните находища в района:
6т. 11. Кой от елементите на климата в Североизточен регион  дава възможност за добиване на електроенергия от нетрадиционни източници?
6т. 12. Свържете особеностите на климата с климатичната област на района, за която са характерни:
11т. 13. На картата са обозначени някои от  релефните форми в района. Свържете цифрата с името на формата:
11т. 14. На картата с цифри са нанесени обекти от хидрографската мрежа на района. Свържете цифрите с имената на обектите:  
11т. 15. Свържете почвения тип с характеристиката, която се отнася за него:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!