new-logo

Тест: Североизточен регион – географско положение и природна среда

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от посочените административни области НЕ е част от Североизточния район?
2
В коя двойка "площ - процент от територията на България" са цифрите, които отговарят за тези показатели за Североизточен регион ?
3
Коя граница на района е вътрешна за ЕС?
4
Какви национални географски рекорди "държи" Североизточният район?
5
Кой факт от природната среда на Североизточен регион е предпоставка за развитието на земеделието в него?
6
Североизточният район НЕ граничи с:
7
Кой от фактите за географското положение и границите на района НЕ е верен?
8
Части от кои природногеографски области се включват в Североизточен регион?
9
Кое от споменатите природни условия и ресурси НЕ се отнасят за Североизточния район?
10
Свържете имената на полезните изкопаеми с техните находища в района:
11
Кой от елементите на климата в Североизточен регион  дава възможност за добиване на електроенергия от нетрадиционни източници?
12
Свържете особеностите на климата с климатичната област на района, за която са характерни:
13
На картата са обозначени някои от  релефните форми в района. Свържете цифрата с името на формата:
14
На картата с цифри са нанесени обекти от хидрографската мрежа на района. Свържете цифрите с имената на обектите:  
15
Свържете почвения тип с характеристиката, която се отнася за него:

Описание на теста

С онлайн теста "Североизточен регион - географско положение и природна среда" по география за 10 клас ще проверите знанията си за местоположението и особеностите на природната среда. Ще отговаряте на въпроси за площта на района, за границите и за особеностите на географското му положение. Ще съотнасяте видовете полезни изкопаеми, добиващи се в него към техните находища. Ще разпознавате обекти, намиращи се тук и ще ги свързвате с техните имена. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се