new-logo

Тест: Североизточен район. Граници. Природноресурсен потенциал

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от посочените административни области НЕ е част от Североизточния район?
2
Вярно ли е твърдението, че Североизточният район е най-малкият от всички райони в България?
3
Коя граница на района е вътрешна за ЕС?
4
Части от кои природногеографски области се включват в района?
5
В каква последователност се характеризира географски регион?
  • 1) природна среда и природноресурсен потенциал
  • 2) проблеми и екологична ситуация
  • 3) население и селищна мрежа
  • 4) стопанство
  • 5) географско положение, граници и големина
  • 6) административно-териториално устройство и градове
6
Язовир „Цонево” и язовир „Тича“ са построени по поречието на река:
  • Ключови думи: Провадийска, Батова, Камчия, Русенски лом
7
Кой от фактите за географското положение и границите на района НЕ е верен?
8
Коя природна особеност на СИР е предимство за икономическото развитие на региона?
9
Кои от споменатите природни условия и ресурси НЕ се отнасят за Североизточния район?
10
Свържи вида на полезните изкопаеми и находищата им в района.
11
Кои природни ресурси НЕ са достатъчно представени в природноресурсния потенциал на СИР?
  • Ключови думи: поземлени, хидроенергийни, горски
12
Свържи особеностите на климата и климатичната област на района, за която са характерни.
13
На картата са обозначени някои от релефните форми в района. Свържи цифрата и името на формата.
14
На картата с цифри са нанесени обекти от хидрографската мрежа на района. Свържи цифрите и имената на обектите.
15
Свържи почвения тип и характеристиката, която се отнася за него.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за местоположението и особеностите на природната среда на Североизточния район за планиране в България. Ще отговаряш на въпроси за площта на района, за границите и за особеностите на географското му положение. Ще съотнасяш видовете полезни изкопаеми, добивани в него, към техните находища. Ще разпознаваш обекти, намиращи се тук, и ще ги свързваш с техните имена. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се