logo

Тест: Комуникативният акт и текстът

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи излишното! Речевата ситуация включва:
2
Посочи невярното твърдение!
  • Изразът речева ситуация е синоним на:
3
Комуникативният акт е двустранен процес, в който автор и адресат разменят информация, общуват, взаимно си въздействат и се оценяват.
4
Отбележи само верните твърдения.
5
При комуникативен акт двама или повече участници влизат в диалог.
6
Снимката не дава информация дали общуването е:
7
Кой от редовете не описва езиков регистър?
8
Свържи всяка от снимките с подходящото описание на речевия акт, изобразен на нея.
9
Целта на комуникативния акт ще установим с помощта на въпроса:
10
Условията на общуване са свързани с конкретно време и определено място, при които протича комуникацията.
11
Посочи невярното твърдение.
12
Отбележи от какви особености зависи т. нар. индивидуален речев стил.
13
Попълни липсващите въпроси, които ти помагат да откриеш и разграничиш елементите на речевото общуване.
14
Кой елемент на речевата ситуация липсва в схемата?
15
Избери за всяка от темите подходящите елементи, чрез които е най-уместно да се реализира комуникативният акт.

Описание на теста

Онлайн тестът по български език за 8. клас за комуникативния акт и текста ще ти припомни какво е речева ситуация и кои са нейните елементи: участници, цел, тема и предмет, условия и форма. Ще се запознаеш с особеностите на езиковите регистри, на официалното и неофициалното общуване. Ще поработиш и с термините устен и писмен текст, диалогична и монологична форма. Хайде, започвай теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се