logo

Тест: Книжовен език с Мариан Бачев

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Българският език съществува чрез своите варианти: книжовен език (литературен, стандартен) и диалекти (териториални и социални говори).
2
Посочи невярното твърдение.
3
В кой ред са изброени само диалектни думи?
4
В кой ред е допусната грешка при членуване на имената от мъжки род, единствено число?
5
Кои твърдения за членуване на имената от мъжки род, единствено число са верни?
6
В изречението
  • "Ах, как само ме заболя главъта!"
  • са нарушени:
7
Избери правилната форма на думата.
8
В изречението "Веднага ми кажи на кому разказа за случилото се!" е допусната граматична грешка.
9
В кой от посочените примери допуснатата грешка е правописна?
10
В кои примери са допуснати лексикални грешки?
11
Къде не е нарушена правописната норма, свързана с употребата на главни букви в сложни прилагателни имена?
12
В кой пример е нарушена граматичната и/или правоговорната норма?
13
Допълни твърдението с липсващия термин.
14
Попълни липсващата дума в изречението, за да получиш вярно определение на понятието книжовен език.
15
Свържи правилно определението с подходящия термин.

Описание на теста

В "Книжовен език" - онлайн тест по български език за 8. клас, ще поработиш върху уменията си за спазване на правилата в съвременния български книжовен език. Задачите обхващат и проверяват на практика владееш ли правописната, пунктуационната, правоговорната, граматичната и лексикалната норма. Ще упражниш умението си да разграничаваш книжовната от диалектните форми на езика. Освен това ще провериш наясно ли си с термина "кодифициране" на книжовноезиковите норми. Провери знанията си сега!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се