new-logo

Тест: Климатични области в България - преходна, черноморска и планинска. Стопанска оценка на климата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Колко климатични области са формирани на територията на България?
2
Твърдението "Въз основа на сходствата в стойностите на климатичните елементи и влиянието на климатичните фактори територията на страната се поделя на климатични области" е:
3
Коя от климатичните области в България има най-голям териториален обхват?
4
Подредете в правилната последователност алгоритъма за характеризиране на климатична област:
5
Коя климатична област е изобразена на картата с оранжево?  
6
Кой от факторите за формиране на климата НЕ оказва съществено влияние в черноморската климатична област?
7
В коя климатична област попадат източните ниски Задбалкански котловини?
8
За коя климатична област се отнася описанието: "Типични са по-високите зимни температури и относително по-ниски летни. Количеството на валежите се увеличава от север на юг. Снежна покривка се образува рядко и се задържа за малко." ?
9
В коя климатична област е измерен абсолютният максимум на снежната покривка в България?
10
Коя от посочените характеристики доказва, че климатът в северните части на България  е умереноконтинентален?
11
За коя климатична област в България се отнася климатограмата?
12
Довършете изречението, като изберете отговор от посочените:
  • Сходството между южната част на черноморската климатична област и континентално-средиземноморската климатична област, се изразява не само в средните януарски температури, но и в...
13
Свържете цифрите от картата с имената на климатичните области, които изобразяват: 
14
Свържете имената на климатичните области с особеностите на климата, които се отнасят за тях:
15
Свържете имената на климатичните области със стопанските дейности, които климатът в тях позволява да се извършват:

Описание на теста

С онлайн теста "Климат на България. Климатични области" по география за 10 клас ще проверите знанията си за формираните климатични области на територията на страната. Ще отговаряте на въпроси за броя на областите, за тяхната големина и особености на климата. Ще разпознавате климатична област по климатограма. Ще разсъждавате за влиянието на климата върху стопанската дейност. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се