logo

Тест: Климатични области в България - преходна, черноморска и планинска. Стопанска оценка на климата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Колко климатични области са формирани на територията на България?
2
Въз основа на сходствата в стойностите на климатичните елементи и влиянието на климатичните фактори територията на страната се поделя на климатични области.
3
Коя от климатичните области в България има най-голям териториален обхват?
4
В коя климатична област на България е отчетена най-високата средна годишна температура?
5
В каква посока духа бризът през деня?
6
Кой от факторите за формиране на климата НЕ оказва съществено влияние в черноморската климатична област?
7
Коя е главната причина за зимния максимум на валежите в континентално-средиземноморската климатична област?
8
С коя цифра е обозначено на картата местоположението на климатичната област, за която се отнася описанието:
  • Типични са по-високите зимни температури и относително по-ниски летни. Количеството на валежите се увеличава от север на юг. Снежна покривка се образува рядко и се задържа за малко.
9
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: надморската височина, планинската, височинното, преходноконтиненталната, увеличава, понижават, преносът на въздушните маси
10
Коя от изброените особености НЕ се отнася за планинската климатична област?
11
За коя климатична област в България се отнася климатограмата?
  • ключови думи: умерена, преходна, континентално-средиземноморска, черноморска, планинска
12
Довърши изречението, като избереш отговор от посочените.
  • Сходството между южната част на черноморската климатична област и континентално-средиземноморската климатична област, се изразява не само в средните януарски температури, но и в:
13
Свържи цифрите от картата с имената на климатичните области, чието разположение обозначават.
14
Попълни пропуските в текста като използваш данни от климатограмата.
15
Свържи имената на климатичните области със стопанските дейности, които климатичните условия в тях позволяват да се извършват.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за особеностите на климата в преходната, черноморската и планинската климатична област на България. Ще отговаряш на въпроси за броя на областите, за тяхната големина и териториален обхват. Ще разпознаваш климатична област по климатограма. Ще разсъждаваш за влиянието на климата върху стопанската дейност на хората. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се