logo

Тест: Обществени и политически движения в Европа в началото на XIX век. Втора част

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Къде се откриват корените и идеите на комунизма?
2
Какви обединения създавали работниците, за да защитят труда си?
3
Какви били идеите на Луи Огюст Бланки?
4
В кой труд Карл Маркс излага своите идеи?
5
През коя година и къде е основана международната организация "Първи интернационал" ?
6
Кой полага заедно с Карл Маркс основите на марксизма и комунизма?
7
Какви били основните идеи в доктрината на Карл Маркс?
8
Запишете вярно или грешно:
  • Трейдюнионите са професионални организации на работниците, които се борели за промяна чрез стачни действия и икономически натиск. 
9
Подредете събитията в хронологичен ред, последователно във времето:
10
Запишете понятието така, че да отговаря на текста:
  • Идеология, която акцентира върху неизбежността  на пролетарската революция. Тази революция ще разруши класовата държава и ще доведе до безкласово общество и обща собственост върху средствата за производство.
11
Кое наложило създаването на синдикати на работниците?
12
Свържете елементите така, че да се получат верни твърдения:
13
Попълнете липсващото в текста:
14
Запишете понятието така, че да отговаря на текста:
15
Свържете елементите така, че да се получат верни твърдения:

Описание на теста

С онлайн теста по история за 8. клас „Обществени и политически движения в Европа в началото на XIX век. Втора част" ще проверите знанията си за новите идеи на комунизма и марксизма. Кои са Луи Огюст Бланки и Карл Маркс? А знаете ли какво е най-характерно за работническите организации по това време? С този тест ще проверите, знаете ли какво отражение дават комунистическите идеи върху европейската и световна история. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се