logo

Тест: Строеж на веществото. Упражнение. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Атомът се състои от ядро и електронна обвивка.
2
Според свойствата си елементите могат да бъдат:
3
В първия електронен слой може да има най-много:
4
Атомът е отрицателно заредена частица, тъй като броят на протоните в ядрото му е по-малък от броя на електроните в електронната обвивка.
5
Люисовите символи показват разпределението на електроните:
6
Основно състояние на атома е състоянието, в което енергията му:
7
Неметалите образуват:
8
Номерът на главната група, в която се намира елементът, е равен на броя на:
9
Попълни празните места, като използваш предложените думи.
  • електроните, протоните, радиус, номер, неутроните, размер, състав
10
Броят на единичните електрони в Люисовия символ на химичен елемент определя:
11
Даден е изотоп на елемента натрий 11^23\textrmNa. Определи броя на електроните и неутроните в атома. Отговорът запиши като използваш част от дадените числа.
  • 11, 23, 12, 10, 24, 22
12
Свържи йоните със съответния брой електрони, които техните атоми са приели или отдали, за да се получат заредени частици.
13
Атом на химичен елемент има в ядрото си 14 неутрона и 13 електрона в електронната обвивка.
  • Изчисли масовото число на атома.
  • Запиши го само като число с арабски цифри.
14
Какво е поведението на основните видове химични елементи в хода на химичните реакции? Отговори като попълниш празните места в текста.
  • Пиши на кирилица с малки букви.
15
Атом на химичен елемент има 3 електронни слоя в електронната обвивка и 6 електрона във валентния електронен слой.
  • Напиши името на елемента, като използваш кирилица и малки букви.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 8. клас за строежа на веществото, който ще ти помогне да упражниш знанията си за строежа на атома. Можеш ли да определиш мястото на химичен елемент в Периодичната таблица, ако знаеш модела на атомите му? А знаеш ли как да определиш броя на протони и неутрони в атомното ядро? Ако се колебаеш, отговори на интересните въпроси в теста и се подготви отлично за изпитване в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (12)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се