new-logo

Тест: Амоняк

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от формулите съответства на химичното съединение амоняк?
2
За амоняка НЕ се отнасят твърденията:
3
Химичният характер на амоняка:
4
В аптеките се продава 2-3% воден разтвор на амоняк, който се използва за:
5
Амонякът се използва като хладилен агент в промишлени хладилни инсталации.
6
Амонякът има основен характер, защото...
7
Водният разтвор на амоняк оцветява:
8
Промишлено амоняк се получава при:
9
С уравнението NH3+H2O<--> NH4OH<--> NH4^++OH^- е изразено:
10
Използвайте част от дадените думи и попълнете празните места в текста:
  • полярна, неполярна, ковалентна полярна, ковалентна неполярна, симетричен, несиметричен
11
Свържете свойствата на амоняка със съответните уравнения.
12
Ако се смесят гасена вар и нишадър (NH4Cl) в стаята ще се усети:
13
На схемата са показани апаратури за събиране на газове.
  • Коя от тях ще използвате, за да съберете амоняк?
  • Правилния отговор посочете само с арабска цифра.
14
Дадените вещества
  • (NH4)2SO4, NH4OH, NaOH, Cu(OH)2, NaNO3, NaCl
  • Изберете две от тях, така че при взаимодействието им да се получи амоняк.
15
Дадени са веществата:
  • азотиста киселина, азот, азотен оксид, амониев нитрат и амоняк
  • Кои от тях и в каква последователност ще използвате, за да получите амониев нитрат?
  • Една стрелка от прехода съответства на една химична реакция.
  • Използвайте латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Амоняк", с чиято помощ ще провериш знанията си за  физичните и химичните свойства на амоняка, за физиологичното действие и употребата му. В този тест може да тестваш уменията си да изразяваш с уравнения взаимодействието на амоняк с вода и киселини, получаването му от амониеви сили и алкални и алкалоземни хидроксиди, образуването на амониев йон. Освен това ще се убедиш, че си  научил перфектно урока и си  подготвен за отлична оценка при изпитване. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (12)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се