logo

Тест: Амоняк

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи правилната химична формула на амоняка.
2
Избери твърдението, което НЕ се отнася за амоняка.
3
Посочи какъв е химичният характер на амоняка.
4
Посочи за какво се използва 2-3% воден разтвор на амоняк, който се продава в аптеките.
5
Амонякът се използва за охлаждане в големи хладилни инсталации.
6
Посочи причините за основния характер на амоняка.
7
Избери отговорите, които правилно продължават изречението.
  • Водният разтвор на амоняк оцветява:
8
Посочи метода за промишлено получаване на амоняк.
9
Определи какво изразяваме с уравнението
  • NH3+H2O<--> NH4^++OH^- .
10
Използвай част от дадените думи и изрази и попълни празните места в текста.
  • Библиотека: полярна, неполярна, ковалентни полярни, ковалентни неполярни, симетричен, несиметричен.
11
Свържи всяко от уравненията със съответното свойство на амоняка, което изразява.
12
Посочи каква миризма ще усетиш, ако смесиш гасена вар (Ca(OH)2) и нишадър (NH4Cl).
13
На схемата са показани апаратури за събиране на газове.
  • Посочи коя от тях ще използваш, за да събереш амоняк.
  • Запиши отговора си с арабска цифра.
14
Използвай част от дадените формули и попълни уравнението, при което се получава амоняк.
  • Библиотека: NH4OH, Ca(OH)2,CaCl2, NaNO3, H2O.
  • За формулите използвай латиница и арабски цифри.
15
Посочи кои от дадените вещества и в каква последователност ще използваш, за да получиш амониев нитрат.
  • Запиши само химичната им формула.
  • Библиотека: азотиста киселина HNO2, азот N2, азотен оксид NO, амониев нитратNH4NO3, амоняк NH3.
  • Една стрелка от прехода съответства на една химична реакция.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Амоняк", с чиято помощ ще провериш знанията си за  физичните и химичните свойства на амоняка, за физиологичното действие и употребата му. В този тест може да тестваш уменията си да изразяваш с уравнения взаимодействието на амоняк с вода и киселини, получаването му от амониеви сили и алкални и алкалоземни хидроксиди, образуването на амониев йон. Освен това ще се убедиш, че си  научил перфектно урока и си  подготвен за отлична оценка при изпитване. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се