new-logo

Тест: Всичко важно за строеж на веществото. Упражнение. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ковалентната химична връзка се осъществява чрез образуване на една или повече общи електронни двойки между неметали.
2
Кислородът се намира във втори период на VІА група от Периодичната система. Колко електрона има във външния си електронен слой?
3
На кой ред има само вещества с ковалентна неполярна химична връзка?
4
Елементите H и O са неметали. Химичната връзка, която образуват помежду си, е:
5
Кристалните вещества с добра разтворимост във вода, висока температура на топене и крехкост са вещества с йонна кристална решетка.
6
При веществата с йонна кристална решетка се свързват атоми на неметали, които имат разлика в електроотрицателността по-голяма от 1,67.
7
Посочете верните твърдения за съединението NaCl.
8
Съпоставете веществата със съответстващата химична връзка между частиците.
9
Попълнете празните места в текста, като използвате част от дадените думи:
  • полярна, неполярна, проста, сложна
10
За връзката между атом кислород и атом водород може да се определи, че:
11
Веществото А има много голяма твърдост, висока температура на топене, не се разтваря във вода и е крехко.
  • Характеристиките са за вещество с:
12
Солта меден дихлорид се разтваря във вода, има висока твърдост, висока температура на топене, но е крехка. Солта има:
13
Попълнете празните места в текста.
  • Използвайте кирилица.
14
Посочете невярното твърдение за изобразената на схемата химична връзка.
15
Попълнете празните места в текста.
  • Използвайте арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Строеж на веществото. Упражнение. Част 2", с помощта на който ще провериш знанията си върху строежа на атома, мястото на елементите в Периодичната таблица, видовете химични връзки във веществата и строежа и свойствата на кристалните вещества. Тестът е прекрасен завършек на раздела и с негова помощ ще се подготвиш за отлично представяне при изпитване в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се