new-logo

Тест: Строеж на атома и периодичната система

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Броят на електронните слоеве в електронната обвивка на атома е равен на номера на:
2
Номерът на главната група (I A до VIII A) в Периодичната таблица съвпада с броя:
3
Елементът А се намира в IA група на периодичната таблица. Елементът е неметал.
4
Посочи ГРЕШНОТО твърдение за атомите на неметалите.
5
Металите в периодичната таблица се намират вляво от мислената линия B-At (бор-астат).
6
Елементите Li и C се намират във втори период на Периодичната таблица. Следователно атомите им имат по:
7
Напиши с арабска цифра числото, на което се равнява броят на електроните във външния електронен слой на елементите от Халогенната група.
8
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • Сходството, Различието, състав, строеж
9
Посочи верните твърдения за атомите на елементите цезий и литий.
10
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • отслабват, засилват се, намалява, нараства
11
В главните групи с нарастване на поредния номер на елементите металните свойства:
12
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • намалява, се увеличава, не се променя, неметали, метали
13
Свържи елементите с правилното им място в Периодичната таблица.
14
За елемента от схемата посочи ГРЕШНОТО твърдение.
15
Подреди елементите Si, Ge и C по намаляване на неметалните им свойства.
  • Запиши знаците на елементите в съответния ред и ги отдели със запетайки.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема " Връзка между строежа на атома и място на елемента в периодичната таблица". С този тест ще провериш знаеш ли какво е общото между броя на електронните слоеве в обвивката на атома и периода, в който се намира елемента, както и как да определиш в коя главна група е елемента, ако знаеш какъв е броя електрони във външния му електронен слой. Теста ще ти предложи въпроси, с които проверяваш дали си разбрал как се променя атомния радиус на елементите по периоди и групи и каква е връзката на атомния радиус с промяната на металните и неметални свойства. Остани с нас и се подготви за поредната шестица в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се