new-logo

Тест: Всичко важно за характеристика на ковалентната връзка

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Химичната връзка между два атома на неметали е ковалентна.
2
Основните характеристики на ковалентната химична връзка са:
3
Енергията, която се отделя при образуване на химична връзка или енергията, която трябва да се приложи към дадена връзка, за да се разкъса, се нарича енергия на връзката.
4
В зависимост от силата на издърпване на общата електронна двойка от свързаните чрез нея атоми ковалентната връзка бива:
5
Ако енергията на ковалентната връзка е висока, това означава, че:
6
На схемата е означена химичната връзка в молекулата на кислорода O2, която е:
7
По периоди, с нарастването на поредния номер на елементите, електроотрицателността им се увеличава.
8
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • йони, атоми, общата, неподелената, по-голяма, по-малка
9
Дадена е таблица със стойностите на електроотрицателността на елементите. Електроотрицателността на кислорода е по-малка от електроотрицателността на сярата.
10
Свържи верните по смисъл твърдения.
11
Подбери реда, в който всички съединения са с ковалентна полярна връзка.
12
Свържи моделите на ковалентна връзка със съответните структурни формули.
13
Използвай кирилица и малки букви и попълни празните места в текста.
14
Подреди връзките между въглеродните атоми по нарастване на здравината. Използвай цифровите кодове, знака < и не оставяй интервали
  1. -C=C-
  2. -C\equiv C-
  3. -C-C-
15
Подбери схемата, на която вярно е означена полярността на връзките в молекулата на водата.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас по темата "Характеристики на ковалентната връзка", в който чрез интересни и разнообразни въпроси, ще провериш знанията и уменията си върху ковалентната неполярна и ковалентната полярна химична връзка, простата и сложна връзка. А знаеш ли какво наричаме енергия на химичната връзка и каква е връзката и с реактивоспособността на веществата?  С този тест, всички неясноти и колебания по ковалентна връзка ще бъдат изгладени и ще си отлично подготвен за училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се