logo

Тест: Konjunktiv Plusquamperfekt

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че за основа при образуването на Konjunktiv Plusquamperfekt служат формите за Indikativ Plusquamperfekt?
2
Вярно ли е, че действието в Konjunktiv II Plusquamperfekt e нереално и се отнася до миналото?
3
Кои две форми за Кonjunktiv II Plusquamperfekt са верни?
4
Кои форми за Konjunktiv II Plusquamperfekt са грешни?
5
Подреди правилно изречението.
6
Попълни правилния спомагателен глагол.
 • ich ... gestorben
 • du ... umgezogen
 • ihr ... eingeschlafen
 • При липса на немска клавиатура използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
7
Попълни правилния спомагателен глагол.
 • du ... gegessen
 • es ... geschneit
 • ich ... gebracht
 • При липса на немска клавиатура използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
8
Свържи правилно формите за Konjunktiv II Plusquamperfekt.
9
Как ще изглежда в Konjunktiv II Plusquamperfekt изречението?
 • Er zog nach Sofia um.
 
10
Как ще изглежда в Konjunktiv II Plusquamperfekt изречението?
 • Sie hat lange darüber nachgedacht.
11
Кои изречения ще изглеждат в Konjunktiv II Plusquamperfekt по следния начин?
 • Du wärest schnell gekommen.
12
Кое изречение е правилно?
13
Поправи двете грешки в даденото изречение.
 • Wann wäre du gekommt?
 • При липса на немска клавиатура използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
 
14
Поправи двете грешки в даденото изречение.
 • Wer hättet das gedenkt.
 • При липса на немска клавиатура използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Попълни правилния спомагателен глагол за Konjunktiv II Plusquamperfekt.
 • Er ..... gern gereist.
 • Klaus ..... früher gekommen.
 • Anne ..... längst den Raum verlassen.
 • При липса на немска клавиатура използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език на ниво B1 “ Konjunktiv Plusquamperfekt“ ще ти предложи многообразни тестове, с чиято помощ да затвърдиш знанията си за значението, образуването и употребата на Konjunktiv Plusquamperfekt и да преговориш образуването на Indikativ Plusquamperfekt. Дали всички минали времена в Indikativ имат форми за Konjunktiv? Как е правилно да използваш спомагателните глаголи haben и sein в Konjunktiv Plusquamperfekt? Опитай и ще разбереш, че никак не е трудно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се