logo

Тест: Konjunktiv Praeteritum. Модални глаголи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че при образуването на формите си за Konjunktiv II Präteritum всички модални глаголи получават преглас (Umlaut)?
2
Вярно ли е, че с формите на модалните глаголи в Konjunktiv II изразяваме реално действие?
3
Само едно изречение е Konjunktiv II. Кое е то?
4
Кои две местоимения могат да са подлог в изречението:
 • ....... könnte langsamer fahren.
5
Вярно ли е,че mögen и möchten са два различни модални глагола?
6
Постави глагола können в правилната форма за Konjunktiv II Präteritum.
 • Hans ... mir helfen.
 • Du ... besser arbeiten.
 • Ihr ... euch besser konzentrieren.
 • Otto ... Anne auch einladen.
 • При липса на немска клавиатура използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
7
Постави глагола в правилната форма.
 • Wenn ich 18 wäre, ... Auto fahren. ( dürfen)
 • Wenn er Urlaub hätte, ... er nicht arbeiten. ( müssen)
 • Du bist krank, deshalb ... du im Bett bleiben. ( sollen)
 • При липса на немска клавиатура използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
8
Свържи частите.
9
Към един и същ момент от времето ли се отнасят изреченията?
 • Ich konnte vor zwei Jahren kein Wort Spanisch.
 • Ich könnte dich besuchen.
10
Вярно ли е,че действието в изречението се е случило в миналото?
 • Sie könnte ihrer Mutter bei der Gartenarbeit helfen.
11
Свържи изреченията с подходящата вежлива форма.
12
Какво би могъл да направи Паул, за да не закъснее за работа?
13
Кой е правилният превод на изречението?
 • Ако бях певец, щеше да ми е позволено да правя всичко.
14
Постави съответните модални глаголи в Konjunktiv II Präteritum.
 • Ich bin 12 und darf kein Auto fahren. Wenn ich 18 wäre, ... ich Auto fahren.
 • Hans ist klein und kann nicht über die Mauer springen. Wenn er größer wäre, ... er über die Mauer springen.
 • При липса на немска клавиатура използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Свържи изреченията с правилния модален глагол в Konjunktiv II Präteritum.

Описание на теста

Провери усвоил ли си основните особености при образуването на формите на модалните глаголи в различните наклонения с онлайн теста по немски език на ниво B1” Konjunktiv II Präteritum на модалните глаголи”. Имат ли всички модални глаголи форми за Konjunktiv II? Какъв е словоредът в съобщителното и въпросителното изречение в условно наклонение? Всички модални глаголи ли получават преглас като например könnte или konnte? Какво е значението на модалните глаголи в това наклонение? Направи теста и разбери!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се