logo

Тест: Konjunktiv Präteritum. Силни, слаби и смесени глаголи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че Konjunktiv Präteritum изразява нереално действие?
2
Вярно ли е, че за основа при образуването на Konjunktiv II Präteritum служи Indikativ Präteritum?
3
Вярно ли е, че е възможно формите за Konjunktiv II Präteritum и Indikativ Präteritum да съвпадат?
4
Свържи формите за Konjunktiv II Präteritum с подходящите форми за Indikativ Präteritum.
5
Кой ред съдържа само глаголи, образуващи форми за Konjunktiv II Präteritum с преглас (Umlaut)?
6
Свържи формата на глагола с правилното лично местоимение.
7
Спрегни дадените глаголи в Konjunktiv II Präteritum.
  • finden - ich ...
  • wissen - ich ...
  • lesen - ich ...
  • При липса на немска клавиатура използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
8
Реално ли е действието в изречението?
  • Wenn Kai gesund wäre, flöge er nach Paris.
9
Кои две форми са в единствено число?
10
Кои две лични местоимения могат да са подлог в изречението?
  • Wenn ............ Prinz wäre, hätte .......... viel Geld.
11
Една от глаголните форми е грешна. Посочи я.
12
Коe изречениe e в Konjunktiv II?
13
Подреди формите за Konjunktiv II Präteritum на глаголите, следвайки дадения ред.
  • gehen, fahren, sein, werden
14
Попълни изреченията с подходящата форма на глагола sein.
  • Es ... gut, wenn du kämest.
  • ... Sie so nett, mir den Weg zu zeigen?
  • При липса на немска клавиатура използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Свържи с подходящата липсваща част.

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво B1 „Konjunktiv II Präteritum – силни, слаби и смесени глаголи” съдържа разнообразни тестове, с помощта на които ще затвърдиш знанията си за образуването на формите им. Ще си припомниш  разликите между тях в Indikativ Präteritum. Ще упражниш спрежението на много глаголи в Konjunktiv II Präteritum като gehen, stehen, sitzen, fahren, haben, sein, за да знаеш къде е необходимо да прибавиш преглас. Ще разпознаваш различните наклонения и без грешка ще определяш дали действията в изреченията са реални или нереални.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се