logo

Тест: Питагорова теорема. Приложение на степените

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отбележи:
 • На чертежа в правоъгълния триъгълник АВС...
2
 • Даден е правоъгълен триъгълник ABC (\angle C=90^\circ) с дължини на страните 3 cm, 4 cm , 5 cm. Върху трите му страни са построени три квадрата, както е показано на чертежа.
 • Лицето S3 на квадрата със страна AB = 5 cm e
3
 • Даден е правоъгълен триъгълник ABC(\angle C=90^\circ) с дължини на страните 3 cm, 4 cm , 5 cm. Върху трите му страни са построени три квадрата, както е показано на чертежа.
 • Намери лицата на трите квадрата.
 • Вярно ли е, че S3=S1+S2?
4
 • Даден е правоъгълен триъгълник АВС (∠С=90º) със страни a, b и c, както е показано на чертежа.
 • Вярно ли е, че c^2=a^2+b^2 ?
5
Вярно ли е, че ако основите са равни и степенните показатели са равни, то степените са равни?
6
 • В правоъгълния триъгълник ABC,a=9cm,b=12cm.
 • Отбележи вярното.
7
 • Даден е правоъгълен триъгълник ABC (\angle C=90^\circ)с дължини на страните a=6 cm, b=8 cm .
 • Намери дължината на хипотенузата.
8
Провери правоъгълен ли е триъгълник с катети 7 cm, 24 cm и хипотенуза 26 cm?
9
Провери правоъгълен ли е триъгълник с катети 3 cm, 5 cm и хипотенуза 6 cm.
10
 • Даден е правоъгълен триъгълник АВС (∠С=90º) с катет a=24 cm и хипотенуза c=26 cm.
 • Отбележи вярното.
11
Даден е правоъгълен триъгълник АВС (∠С=90º) с дължини на единия катет 12 cm и хипотенуза 13 cm. Намери другия катет.
12
Даден е правоъгълен триъгълник АВС (∠С=90º) с дължини на единия катет 30 cm и хипотенуза 50 cm. Намери другия катет.
13
 • Даден е четириъгълник ABCD с дължини на три от страните му 6 cm, 8 cm и 24 cm.
 • По данните от чертежа намери дължината на АС.
14
 • Даден е четириъгълник ABCD с дължини на три от страните му 6 cm, 8 cm и 24 cm.
 • По данните от чертежа намери дължината на АB.
15
Даден е четириъгълник ABCD с дължини на три от страните му 6 cm, 8 cm и 24 cm.
 • По данните от чертежа намери лицето на четириъгълника ABCD.

Описание на теста

В онлайн теста "Питагорова теорема. Приложение на степените" по математика за 6. клас ще провериш знаеш ли тази прочута питагорова теорема c^{2}=a^{2}+b^{2}. Можеш ли да я прилагаш в задачите, за да намираш хипотенуза или катет на правоъгълен триъгълник. Задачите от теста ще ти помогнат да упражниш теоремата и да затвърдиш знанията си. Реши задачите от теста, за да си от най-добрите по математика в 6. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се