logo

Тест: Декартова координатна система. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Разгледай чертежа и отбележи вярното.
2
Вярно ли е, че координатата на дадена точка върху оста Ох се нарича абсциса на точката?
3
Координатата на дадена точка върху оста Оу се нарича:
4
Отбележи вярното за точка С.
5
Записът М(-4;2) за точка М означава:
6
Точка С има координати наредената двойка:
7
Вярно ли е, че (4;-2) са координатите на точка D?
8
Свържи правилно точките с техните координати.
9
Точка Е има координати:
10
Вярно ли е, че...
  • Ако една точка лежи на оста Оу, то абсцисата на точката е 0?
11
Ако ординатата на една точка е 0, то точката лежи...
12
Кои от точките лежат в ІV квадрант?
13
В декартова координатна система изобрази точка А(-3;7) и точка В с координати противоположните числа на координатите на точка А. В кой квадрант лежи точка В?
14
В координатна система с мерна единица 1 cm изобрази точките А(2;0) и B(6;0). Каква е дължината на отсечката АВ?
15
Изобрази в декартова координатна система точките A(1;4), B(3;6), C(7;4), D(8;2), E(12;3), F(12;6). Свържи последователно точките А, B, C, D, E, F, C. Очертанието на кое съзвездие получи (Разгледай в интернет изображения на  съзвездията Орион, Дева, Голямата мечка, Южен кръст)?

Описание на теста

В онлайн теста "Декартова координатна система. Важни задачи" по математика за 6. клас ще проверите как сте усвоили понятието координати на точка в декартова координатна система. Можете ли да определяте абсциса и ордината на дадена точка? Можете ли да построявате точка по зададени координати? Знаете ли кога една точка лежи на абсцисната ос? А кога една точка лежи на ординатната ос? Решете задачите от теста, за да сте най-добрите по математика в 6. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се