new-logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че формите на слабите глаголи за Praeteritum Konjunktiv и Praeteritum Indikativ съвпадат?
2
Реално ли е действието в изречението:
 • Ich würde dich gerne besuchen.
3
От колко части се състои сказуемото в изречението?
 • Ich würde eine lange Reise machen.
4
Свържи личните местоимение с правилните форми на глагола.
5
Подреди правилно изречението.
6
Кое изречение е правилно?
7
Кое въпросително изречение е правилно?
8
Синонимни ли са изразите:
 • Ich bliebe  nicht so lange hier.
 • Ich würde hier nicht so lange bleiben .
9
Кои изрази означават едно и също? Свържи ги.
10
Попълни глаголите в Konjunktiv II Präteritum, като използваш Würde-Form.
 • ich bekäme - ich
 • ich ginge - ich
 • При липса на немска клавиатура, използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11
Попълни собствените форми на глаголите в Konjunktiv II Präteritum, както е дадено в примера.
 • ich würde bekommen - ich bekäme
 • При липса на немска клавиатура използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
12
Коя от изброените форми е грешна?
13
Попълни собствените форми на глагола sein в Konjunktiv II Präteritum.
 • Es ... gut, wenn du kämest.
 • Wir ... glücklich, dich zu sehen.
 • Du ... bestimmt hier, wenn du Zeit hättest.
 • При липса на немска клавиатура използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
Постави на правилното място думите: würde, kommen, wäre, hätte
 • Es ... interessant, diesen Film zu sehen.
 • Wenn er genug Geld ,,, , könnte er ein neues Auto kaufen.
 • Ich ... die Party organisieren, wenn ich Lust hätte.
 • Ich würde gerne noch einmal ... , aber ich habe viel zu tun.
 • При липса на немска клавиатура използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Попълни правилните глаголни форми в изречението.
 • Ich ... jetzt ein Eis essen, wenn ich keine Halsschmerzen ... .
 • При липса на немска клавиатура използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

Koе е правилно sagte или würde sagen? Научи ли вече всичко за това? Kога Würde – Form замества собствените форми на глаголите в Konjunktiv II Präteritum. С помощта на онлайн теста по немски език на ниво B1 „ Würde-Form” ще задълбочиш знанията си за това, кога се налага да заместим формите на глаголите в Konjunktiv II Präteritum с Würde-Form. Винаги ли е допустимо да правим това? Има ли глаголи, които имат собствени форми за Konjunktiv II Präteritum? Какъв е словоредът на съобщителното и въпросителното изречение съдържащо Würde-Form? Опитай! Лесно е!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се