new-logo

Тест: Лице на повърхнина на правоъгълен паралелепипед. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С кои формули се пресмята лицето на околната повърхнина на правоъгълен паралелепипед?
2
Кои са формулите за пресмятане на лицето на повърхнината на правоъгълен паралелепипед?
3
Намерете в cm^2 околната повърхнина на правоъгълен паралелепипед с измерения . a=5cm,b=4cm,c=0,2dm.
4
Намерете лицето на повърхнината на правоъгълен паралелепипед с измерения  a=4dm,b=1,5dm,c=26cm.
5
Вярно ли е, че S+2.B=2.\left ( a.b+a.c+b.c \right )?
6
Три от лицата на стените на правоъгълен паралелепипед са съответно 20cm^2,30cm^2,24cm^2. Намерете лицето на повърхнината му.
7
Свържете правилно всеки паралелепипед с лицето на повърхнината му.
8
По дадени обиколка на основата P=86cm и лице на околната повърхнина S=1032cm^2 на правоъгълен паралелепипед, намерете височината му h.
9
Подредете правоъгълните паралелепипеди по големината на повърхнините им, започвайки от този с най-голяма повърхнина.
10
Дължината на правоъгълен паралелепипед е 8cm, а широчината му е с 2cm по-малка от дължината. Намерете височината на паралелепипеда, ако лицето на повърхнината му е 208cm^2.
11
Правоъгълен паралелепипед има за основа квадрат с лице 16cm^2 и лице на околната повърхнина 80cm^2. Намерете височината и лицето на повърхнината на паралелепипеда.
12
Подредете решението на задачата: Плувен басейн има дължина 15m, широчина 5m и дълбочина 1,8m. Колко литра боя са необходими за боядисването му, ако за 1m^2 се изразходват 0,2L?
13
Намерете повърхнината на правоъгълен паралелепипед, ако едното му измерение е 18cm, второто е с 2cm по-малко от него, а третото - 2 пъти по-малко от второто.
14
Сравнете лицата на повърхнините S1 и S2 на правоъгълните паралелепипеди, като между тях поставите знак < ,> или =.  
15
Плувен басейн има дължина 15m, широчина 10m и дълбочина 2m. Намерете колко плочки с размери 25cm на 20cm са необходими за облицоване на басейна.

Описание на теста

В това онлайн упражнение по математика за 5. клас на тема "Лице на повърхнина на правоъгълен паралелепипед" ще си припомните формулите за лице на околна повърхнина и лице на повърхнина на правоъгълен паралелепипед. Ще актуализирате и формулите за обиколка и лице на правоъгълник и ще ги използвате в задачи. Ще решавате и практически задачи и ще използвате знанията си в житейски ситуации. Попълнете пропуските си, решавайте за отличен и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се