new-logo

Тест: Разместително, съдружително, разпределително свойство при умножение. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Пресметнете \frac49.\frac32.\frac35
2
Кое е разпределителното свойство?
3
Пресметнете \left ( \frac254.\frac58 \right ).\frac1625.
4
Вярно ли е, че \frac32.\frac23.\frac45< \frac32.\frac45.\frac23?
5
В кои изрази е приложено съдружителното свойство на умножението за рационално пресмятане?
6
Кои са равните произведения?
7
Свържете правилно.
8
Подредете изразите по големина, започвайки от израза с най-голяма стойност.
9
Пресметнете израза \left ( a+\frac87 \right ).b, ако a=\frac73 , а b=\frac76.
10
Намерете x, ако \frac53.\frac1225-\frac45+x=\frac5912.
11
Пресметнете рационално и поставете в празното квадратче подходящия знак: \frac56.2\tfrac13+\frac23.\frac56\square 3\tfrac12.\frac56+\frac56.
12
Кой начин на групиране на дробите е най- рационален при пресмятане на произведението \frac12.\frac34.\frac23.\frac45?
13
На състезание по математика Асен решил 18 задачи за час и половина. За същото време Ангел решил 9 задачи, а Милена - 15 задачи. Колко задачи са решили тримата общо за един час?
  • Упътване: Намерете колко задачи решава всеки ученик поотделно за 1 час!
14
Подредете задачата и нейното решение: "Към произведението на числата \frac625 и \frac52 добавете произведението на числата 1\frac23 и 2\frac14 и от получения сбор извадете \frac16.
15
Намерете x, ако
  • \left ( \frac2115.\frac914+\frac75.\frac514 \right )+x=4\frac25

Описание на теста

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас, в което ще си припомните разместителното, съдружителното и разпределителното свойство на събирането и умножението. Ще се научите да ги прилагате в задачи с обикновени дроби, ще пресмятате рационално, ще си припомните реда на действията, използван при пресмятане на числов израз. Ще решавате практически задачи. Попълнете пропуските си и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (25)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се