new-logo

Тест: Глаголът СЪМ в минало време - Was и Were

Тест

С този тест за 4. клас по английски език на тема “Глаголът СЪМ в минало време. Was и Were” ще проверите знанията си за формите на to be (глагол съм) в минало време (past). Ще демонстрирате дали можете да формирате за отличен тези положителни (positive), отрицателни (negative) и въпросителни изречения (questions). Бързо и лесно ще покажете колко много научихте от видео урока и ще се радвате на шестици в училище! Успех!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Формите на глагола СЪМ в минало време са:
2
Напишете миналото време на глагола СЪМ:
3
Попълнете правилото за миналото време на глагола СЪМ:
4
Променяме мястото на Was, Were и ги преместваме отпред, когато образуваме:
5
Напишете . (точка) или ? (въпросителна) в края на изреченията:
6
Попълнете изречението с глагола СЪМ в минало време:
  • On Monday Harry _______ at his office.
7
Попълнете изречението с глагола СЪМ в минало време:
  • What _______ these on Friday?
8
Подредете изречението:
9
Подредете изречението:
10
Подредете изречението:
11
Попълнете изреченията с глагола СЪМ в минало време:
  • Пример: (+) I was  in the mountains last summer.
12
Свържете, за да образувате правилни изречения:
13
Напишете отрицателни изречения, както е показано на картинката:
14
Подредете думите в кутийките, за да образувате въпросителни изречения, както е показано на картинката:
15
Разгледайте какво се е променило в тази стая. Попълнете изреченията така, че да опишете къде се е намирало всичко вчера и къде се намира днес.
  • Използвайте was, were, is, are:

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (39)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се