Упражнение: Азот


Описание на упражнението

Чудесен онлайн тест по химия за 8. клас на тема " Азот". С него ще провериш знанията си за разпространението, значението, физиологичното действие, физичните и химични свойства на азота. Какво е "азотна наркоза", какви са признаците и кога настъпва. Упражнението ще ти помогне да се подготвиш отлично и за изпитване.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. За азота НЕ е вярно твърдението:
5т. 2. Простото вещество азот има двуатомни молекули и се записва с молекулна формула N2.
5т. 3. Между молекулите на азота съществуват слаби междумолекулни взаимодействия, поради което той е газ при обикновени условия.
5т. 4. Азотът взаимодейства с:
5т. 5. "Азотна наркоза" се получава в резултат на повишаване на разтвореното в кръвта количество азот. Наблюдава се при водолазите, които дишат въздух.
6т. 6.  За показаното на схемата изображение са верни твърденията:
6т. 7. Азотът не се разтваря във вода, защото:
6т. 8. Кое уравнение съответства на твърдението:
  • "Най - важното свойство на азота е взаимодействието му с водород."
6т. 9.   На снимката е показано свредло от стомана покрито с нитрид. За нитрида са верни твърденията:
6т. 10. Причината за ниската реактивоспособност на азота е вида на химичната връзка в молекулата.
  • Подберете подходящите условия за разкъсването ѝ:
6т. 11. Свържете елементите така, че да се получат правилни твърдения:
6т. 12. Използвайте част от дадените химични формули и допишете уравнението на взаимодействие  на магнезий с азот.
  • Mg, MgO, Mg3N2, Mg2N3
11т. 13.  Петър записва уравнение за взаимодействието на азот и кислород ( показано е на схемата).
  • Посочете допуснатите от Петър грешки в записа на уравнението и описването на процеса:
11т. 14. Във взаимодействието си с водород и метали азотът се проявява:
11т. 15. В два цилиндъра отделно са поставени кислород и азот. Как ще установите кой газ в кой цилиндър се намира?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!