logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи ГРЕШНОТО твърдение за простото вещество азот.
2
Простото вещество азот има двуатомни молекули и се записва с молекулна формула N2.
3
Между молекулите на азота съществуват слаби междумолекулни взаимодействия, поради което той е газ при обикновени условия.
4
Избери кои от дадените вещества взаимодействат с азот.
5
"Азотна наркоза" се получава в резултат на повишаване на разтвореното в кръвта количество азот. Наблюдава се при водолазите, които дишат въздух от бутилка.
6
  • За показаното на схемата изображение, избери верните твърдения.
7
Азотът НЕ се разтваря във вода, защото:
8
Избери правилното уравнение на взаимодействието на азота с водород.
9
  • На снимката е показано свредло от стомана, което е покрито с нитрид. Посочи верните твърдения.
10
Причината за ниската реактивоспособност на азота е видът на химичната връзка в молекулата.
  • Посочи кои са условията за разкъсването ѝ.
11
Свържи, така че да се получат верни твърдения.
12
Използвай част от дадените химични формули и допиши уравнението на взаимодействие на магнезий с азот.
  • Библиотека: Mg, MgO, Mg3N2, Mg2N3.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
13
Посочи оксида, който се получава при директното взаимодействие на азот с кислород.
14
Азотът реагира при обикновени условия само с метала литий. Получава се сол трилитиев нитрид.
  • Състави изравнено уравнение на реакцията.
  • Пиши само на латиница, не оставяй интервали и вместо стрелка в уравнението сложи знак "=".
15
В два стъклени цилиндъра поотделно има кислород и азот.
  • Избери метода, чрез който ще разпознаеш двата газа (да определиш кой газ в кой цилиндър се намира).

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 8. клас върху простото вещество азот. С него ще провериш знанията си за разпространението, значението, физиологичното действие, физичните и химични свойства на азота. Знаеш ли какво е азотна наркоза, какви са признаците и кога настъпва? Не се чуди, а още сега направи теста! Той ще ти помогне да отговориш на всички въпроси и да се подготвиш отлично за изпитване в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се