logo

Тест: Разместително и съдружително свойство на събирането на обикновени дроби

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Сравнете сборовете, като поставите съответния знак в \square: \frac17+\frac57\square \frac57+\frac17.
2
Вярно ли е, че при смяна местата на събираемите в един сбор, той не се променя?
3
Пресметнете и сравнете:   \left ( \frac415+\frac215 \right )+\frac115\square \frac415+\left ( \frac215+\frac115 \right )
4
Посочете кое е разместителното и съдружителното свойство на действието събиране.
5
Пресметнете рационално \frac23+\frac17+\frac13
6
Пресметнете, като първо групирате по двойки събираемите: \frac16+\frac17+\frac514+\frac176
7
Кое равенство не е вярно?
8
Свържете правилно.
9
Подредете правилно решението на задачата: Намислих едно число. Намалих го със сбора на числата \frac18 и \frac316 и получих сбора на числата \frac45,\frac310 и \frac12. Кое число съм намислил?
10
Пресметнете рационално 3\tfrac38+4\tfrac221+3\tfrac156.
11
Подредете по големина сборовете, започвайки от най-големия.
12
Кои сравнения са верни?
13
Пресметнете рационално израза: 14\tfrac1319+24\tfrac821+5\tfrac619+6\tfrac1321.
14
Дадени са 3 числа, първото от които е \frac78, а всяко следващо е с \frac18 по-голямо от предходното. Колко е техният сбор?
15
Ако a+b=16, намерете на колко е равен изразът \fraca32+5\tfrac12+\fracb32.

Описание на теста

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас на тема "Разместително и съдружително свойство на събирането на обикновени дроби". В него ще се научите да използвате свойствата на действието събиране с обикновени дроби за рационално смятане, ще използвате практическия подход на учене чрез знанията си за свойствата на действието събиране. Ще се упражните в рационално събиране и на смесени числа. Решенията на задачите ще ви научат да търсите рационално решение на даден проблем както в математиката, така и в житейски ситуации. Решавайте за отличен и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (57)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се