logo

Тест: Изречения с bis, bis zu, bis dahin

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че bis е както съюз, така и предлог?
2
С един и същ падеж ли се употребяват предлозите bis zu и bis?
3
Кои съюзи използваме като превод на съюза "докато"?
4
Към кои изречения ще зададем въпроса "Bis wann"?
5
Какво означава "bis dahin"? Посочете двата правилни отговора.
6
Подредете частите на подчиненото изречение.
  • Die Gäste unterhielten sich, bis ...
7
Подредете частите на главното изречение.
  • Bis der Brief ankam, ... .
8
Подредете частите на изречението.
  • Bis Weihnachten ... .
9
Разкрийте скобите.
10
В кои два случая  може да употребим както bis, така и bis zu?
11
Подредете частите на изречението.
  • Nächste Woche ist die Prüfung. Bis dahin ... .
12
Попълнете bis, bis zu или bis dahin.
13
Свържете изреченията.
14
Попълнете bis и bis zu.
15
Попълнете bis и während.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво В1 "Изречения с bis, bis zu, bis dahin" ви предоставя възможност да проверите доколко владеете словореда на подчиненото изречение със съюза bis, дали правите разлика между съюзите bis, während, solange и дали може да употребявате по правилния начин предлозите bis и bis zu. А дали умеете веднага да дадете правилния превод, когато стане дума за сходно звучащите "до, докато и дотогава"? Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се