new-logo

Тест: Задачи върху валентност и степен на окисление

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В съединението СаО (калциев оксид) кислородът е от -2 степен на окисление.
2
Степента на окисление на сярата в SO3 (серен триоксид) е:
3
Степента на окисление на водорода  в съединението NaH  (натриев хидрид) e:
4
В органичните съединения въглеродните атоми са винаги от четвърта валентност.
5
Горенето на етин в кислородна среда:
6
В органичните съединения валентността на въглеродния атом може да се определи по броя на валентните чертички, които излизат  от него.
7
Валентността и степента на окисление се означават по един и същи начин - със знак и арабска цифра.
8
В структурните формули една валентна чертичка отговаря на:
9
Степента на окисление на въглерода в органично съединение може да бъде:
10
Степента на окисление на сярата в H2SO4 (сярна киселина) е:
11
Свържете елементите така, че да се получат правилни твърдения:
12
Степента на окисление на азота в съединението HNO3 (азотна киселина) е:
13
На схемата е показана  структурната формула на органичното съединение  пропан.
  • Означете с арабска цифра валентността на въглерода в това съединение.
14
Подредете така,  че да се получи вярно твърдение:
15
Пресметнете и попълнете празните места в текста като използвате знак и арабска цифра:

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9.клас на тема "Задачи върху валентност и степен на окисление".  Реши теста и провери можеш ли да определяш валентността и степените на окисление на неорганични и органични съединения. А можеш ли да записваш веществата със структурни формули? А с Люисови (електронни) формули?  Уча се те предизвиква.Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се